JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Núi Phú Sỹ - Kawaguchiko  (Yamanashi)

03 Tháng Mười Hai (Thứ Năm) 04 Tháng Mười Hai (Thứ Sáu)
48° 48°
33° 33°
Trời nắng đôi lúc có mây --% Trời nắng đôi lúc có mây 10%
    NĐCN NĐTN XS mưa
05 T.12 (Thứ Bảy) Trời nắng đôi lúc có mây 13° 55° -1° 31° 10%
06 T.12 (Chủ Nhật) Trời nắng đôi lúc có mây 13° 55° 33° 20%
07 T.12 (Thứ Hai) Trời nhiều mây đôi lúc nắng 14° 57° 33° 20%
08 T.12 (Thứ Ba) Trời nắng đôi lúc có mây 12° 53° 35° 20%
09 T.12 (Thứ Tư) Trời nắng đôi lúc có mây 13° 55° 33° 30%
10 T.12 (Thứ Năm) Trời nắng đôi lúc có mây 46° -3° 27° 30%
11 T.12 (Thứ Sáu) Trời nắng có lúc có mưa 42° 33° 40%

Thông tin khí tượng trung bình tháng (Kawaguchiko - ****)

Núi Phú Sỹ - Kawaguchiko

  T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 T.9 T.10 T.11 T.12
NĐCN 5.3° 41.5° 6.1° 43° 9.7° 49.5° 15.9° 60.6° 19.9° 67.8° 22.6° 72.7° 26.5° 79.7° 27.6° 81.7° 23.3° 73.9° 17.8° 64° 13.3° 55.9° 8.4° 47.1°
NĐTN -6.2° 20.8° -5.2° 22.6° -1.7° 28.9° 3.3° 37.9° 8.5° 47.3° 13.2° 55.8° 17.5° 63.5° 18.0° 64.4° 14.6° 58.3° 7.9° 46.2° 1.7° 35.1° -3.4° 25.9°
Lượng mưa 55mm 57mm 102mm 105mm 124mm 162mm 163mm 250mm 253mm 177mm 79mm 42mm

Các thành phố xung quanh

Hôm nay (Giờ Nhật Bản)

02 Tháng Mười Hai

Thiết lập đơn vị nhiệt độ:

Điểm du lịch: