JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

Núi Phú Sỹ - Kawaguchiko  (Yamanashi)

22 Tháng Mười Một (Thứ Năm) 23 Tháng Mười Một (Thứ Sáu)
11° 52° 10° 50°
39° 32°
Trời nhiều mây đôi lúc có mưa --% Trời nắng đôi lúc có mây 10%
    NĐCN NĐTN XS mưa
24 T.11 (Thứ Bảy) Trời nhiều mây đôi lúc nắng 10° 50° -1° 31° 20%
25 T.11 (Chủ Nhật) Trời nắng đôi lúc có mây 14° 57° 32° 10%
26 T.11 (Thứ Hai) Trời nhiều mây đôi lúc nắng 12° 53° 37° 30%
27 T.11 (Thứ Ba) Trời nắng đôi lúc có mây 13° 55° 37° 20%
28 T.11 (Thứ Tư) Trời nắng đôi lúc có mây 15° 59° 37° 20%
29 T.11 (Thứ Năm) Trời nắng đôi lúc có mây 14° 57° 37° 30%
30 T.11 (Thứ Sáu) Trời nắng đôi lúc có mây 13° 55° 35° 30%

Thông tin khí tượng trung bình tháng (Kawaguchiko - ****)

Núi Phú Sỹ - Kawaguchiko

  T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 T.9 T.10 T.11 T.12
NĐCN 5.3° 41.5° 6.1° 43° 9.7° 49.5° 15.9° 60.6° 19.9° 67.8° 22.6° 72.7° 26.5° 79.7° 27.6° 81.7° 23.3° 73.9° 17.8° 64° 13.3° 55.9° 8.4° 47.1°
NĐTN -6.2° 20.8° -5.2° 22.6° -1.7° 28.9° 3.3° 37.9° 8.5° 47.3° 13.2° 55.8° 17.5° 63.5° 18.0° 64.4° 14.6° 58.3° 7.9° 46.2° 1.7° 35.1° -3.4° 25.9°
Lượng mưa 55mm 57mm 102mm 105mm 124mm 162mm 163mm 250mm 253mm 177mm 79mm 42mm

Các thành phố xung quanh

Hôm nay (Giờ Nhật Bản)

22 Tháng Mười Một

Thiết lập đơn vị nhiệt độ:

Điểm du lịch: