JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

ภูเขาทะกะโอะ - โตเกียว  (โตเกียว)

21 ตุลาคม (วันอาทิตย์) 22 ตุลาคม (วันจันทร์)
23° 73° 21° 69°
14° 57° 13° 55°
ท้องฟ้าแจ่มใส --% ท้องฟ้าแจ่มใส 10%
    อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อัตราการเกิดฝนตก
23 ตุลาคม (วันอังคาร) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 21° 69° 13° 55° 20%
24 ตุลาคม (วันพุธ) มีเมฆมากและมีฝนตกเป็นบางครั้ง 22° 71° 14° 57° 50%
25 ตุลาคม (วันพฤหัสบดี) มีเมฆมาก 23° 73° 15° 59° 30%
26 ตุลาคม (วันศุกร์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 23° 73° 14° 57° 20%
27 ตุลาคม (วันเสาร์) มีเมฆมาก 23° 73° 15° 59° 40%
28 ตุลาคม (วันอาทิตย์) ท้องฟ้าแจ่มใสและมีฝนตกเป็นบางครั้ง 25° 77° 18° 64° 40%
29 ตุลาคม (วันจันทร์) มีเมฆมากสลับกับมีฝนตก 21° 69° 16° 60° 50%

ข้อมูลสภาพอากาศเฉลี่ยรายเดือน (โตเกียว - ****)

เปลี่ยนเมือง

ภูเขาทะกะโอะ - โตเกียว

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด 9.6° 49.3° 10.4° 50.7° 13.6° 56.5° 19.0° 66.2° 22.9° 73.2° 25.5° 77.9° 29.2° 84.6° 30.8° 87.4° 26.9° 80.4° 21.5° 70.7° 16.3° 61.3° 11.9° 53.4°
อุณหภูมิต่ำสุด 0.9° 33.6° 1.7° 35.1° 4.4° 39.9° 9.4° 48.9° 14.0° 57.2° 18.0° 64.4° 21.8° 71.2° 23.0° 73.4° 19.7° 67.5° 14.2° 57.6° 8.3° 46.9° 3.5° 38.3°
ปริมาณน้ำฝน 52mm 56mm 118mm 125mm 138mm 168mm 154mm 168mm 210mm 198mm 93mm 51mm

เมืองใกล้เคียง