JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

นิกโก - โอตะวะระ  (โทะจิงิ)

19 ตุลาคม (วันศุกร์) 20 ตุลาคม (วันเสาร์)
19° 66° 19° 66°
11° 51° 11° 51°
มีเมฆมากสลับกับมีฝนตก --% มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 30%
    อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อัตราการเกิดฝนตก
21 ตุลาคม (วันอาทิตย์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 19° 66° 46° 20%
22 ตุลาคม (วันจันทร์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 20° 68° 48° 20%
23 ตุลาคม (วันอังคาร) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 20° 68° 10° 50° 30%
24 ตุลาคม (วันพุธ) มีเมฆมากและมีฝนตกเป็นบางครั้ง 20° 68° 12° 53° 50%
25 ตุลาคม (วันพฤหัสบดี) มีเมฆมากสลับกับมีฝนตก 22° 71° 15° 59° 50%
26 ตุลาคม (วันศุกร์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 20° 68° 11° 51° 30%
27 ตุลาคม (วันเสาร์) ท้องฟ้าแจ่มใสและมีฝนตกเป็นบางครั้ง 19° 66° 10° 50° 40%

ข้อมูลสภาพอากาศเฉลี่ยรายเดือน (โอตะวะระ - ****)

เปลี่ยนเมือง

นิกโก - โอตะวะระ

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด 7.2° 45° 8.0° 46.4° 11.4° 52.5° 17.5° 63.5° 21.7° 71.1° 24.4° 75.9° 27.8° 82° 29.5° 85.1° 25.4° 77.7° 20.1° 68.2° 14.9° 58.8° 10.0° 50°
อุณหภูมิต่ำสุด -3.2° 26.2° -2.7° 27.1° 0.1° 32.2° 5.5° 41.9° 10.9° 51.6° 15.4° 59.7° 19.3° 66.7° 20.5° 68.9° 16.5° 61.7° 9.9° 49.8° 3.6° 38.5° -1.0° 30.2°
ปริมาณน้ำฝน 33mm 42mm 85mm 110mm 134mm 170mm 209mm 238mm 207mm 139mm 69mm 34mm

เมืองใกล้เคียง