JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

ฮิไรซุมิ - โมะริโอะกะ  (อิวะเตะ)

21 กันยายน (วันศุกร์) 22 กันยายน (วันเสาร์)
22° 72° 23° 73°
13° 55° 17° 62°
หลังจากมีเมฆมากจะมีฝนตก --% หลังจากฝนตกมีเมฆมาก 80%
    อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อัตราการเกิดฝนตก
23 กันยายน (วันอาทิตย์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 25° 77° 17° 62° 20%
24 กันยายน (วันจันทร์) หลังจากท้องฟ้าแจ่มใสมีฝนตกเป็นบางครั้ง 21° 69° 16° 60° 50%
25 กันยายน (วันอังคาร) มีเมฆมากสลับกับมีฝนตก 21° 69° 16° 60° 70%
26 กันยายน (วันพุธ) มีเมฆมากและมีฝนตกเป็นบางครั้ง 20° 68° 14° 57° 70%
27 กันยายน (วันพฤหัสบดี) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 22° 71° 13° 55° 30%
28 กันยายน (วันศุกร์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 20° 68° 10° 50° 30%
29 กันยายน (วันเสาร์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 21° 69° 13° 55° 30%

ข้อมูลสภาพอากาศเฉลี่ยรายเดือน (โมะริโอะกะ - ****)

เปลี่ยนเมือง

ฮิไรซุมิ - โมะริโอะกะ

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด 1.8° 35.2° 2.9° 37.2° 7.0° 44.6° 14.4° 57.9° 19.7° 67.5° 23.5° 74.3° 26.4° 79.5° 28.3° 82.9° 23.6° 74.5° 17.6° 63.7° 10.6° 51.1° 4.6° 40.3°
อุณหภูมิต่ำสุด -5.6° 21.9° -5.2° 22.6° -2.2° 28° 3.0° 37.4° 8.5° 47.3° 13.8° 56.8° 18.1° 64.6° 19.6° 67.3° 14.6° 58.3° 7.3° 45.1° 1.5° 34.7° -2.4° 27.7°
ปริมาณน้ำฝน 53mm 49mm 81mm 88mm 103mm 110mm 186mm 184mm 160mm 93mm 90mm 71mm

เมืองใกล้เคียง