JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

ยุฟุอิน - โออิตะ  (โอะอิตะ)

23 เมษายน (วันจันทร์) 24 เมษายน (วันอังคาร)
26° 78° 26° 78°
17° 62° 17° 62°
หลังจากท้องฟ้าแจ่มใสจะมีเมฆมาก --% มีเมฆมากสลับกับมีฝนตก 80%
    อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อัตราการเกิดฝนตก
25 เมษายน (วันพุธ) หลังจากฝนตกมีเมฆมาก 20° 68° 14° 57° 60%
26 เมษายน (วันพฤหัสบดี) มีเมฆมาก 21° 69° 13° 55° 40%
27 เมษายน (วันศุกร์) มีเมฆมาก 21° 69° 14° 57° 30%
28 เมษายน (วันเสาร์) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 25° 77° 13° 55° 20%
29 เมษายน (วันอาทิตย์) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 25° 77° 13° 55° 20%
30 เมษายน (วันจันทร์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 20° 68° 15° 59° 30%
01 พฤษภาคม (วันอังคาร) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 20° 68° 16° 60° 30%

ข้อมูลสภาพอากาศเฉลี่ยรายเดือน (โออิตะ - ****)

เปลี่ยนเมือง

ยุฟุอิน - โออิตะ

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด 10.5° 50.9° 11.1° 52° 14.1° 57.4° 19.3° 66.7° 23.5° 74.3° 26.5° 79.7° 30.6° 87.1° 31.8° 89.2° 28.0° 82.4° 22.9° 73.2° 17.9° 64.2° 13.0° 55.4°
อุณหภูมิต่ำสุด 2.2° 36° 2.7° 36.9° 5.4° 41.7° 9.9° 49.8° 14.5° 58.1° 18.9° 66° 23.2° 73.8° 23.8° 74.8° 20.5° 68.9° 14.5° 58.1° 9.1° 48.4° 4.1° 39.4°
ปริมาณน้ำฝน 45mm 65mm 112mm 129mm 150mm 274mm 253mm 172mm 220mm 121mm 69mm 34mm

เมืองใกล้เคียง