JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

คะรุอิซะวะ - มัตสึโมะโตะ  (นะงะโนะ)

21 กันยายน (วันศุกร์) 22 กันยายน (วันเสาร์)
19° 66° 27° 80°
13° 55° 17° 62°
มีฝนตกสลับหยุดตก --% หลังจากฝนตกมีเมฆมาก 60%
    อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อัตราการเกิดฝนตก
23 กันยายน (วันอาทิตย์) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 30° 86° 15° 59° 20%
24 กันยายน (วันจันทร์) มีเมฆมากและมีฝนตกเป็นบางครั้ง 24° 75° 18° 64° 60%
25 กันยายน (วันอังคาร) มีเมฆมากสลับกับมีฝนตก 22° 71° 17° 62° 70%
26 กันยายน (วันพุธ) มีเมฆมากสลับกับมีฝนตก 22° 71° 16° 60° 60%
27 กันยายน (วันพฤหัสบดี) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 23° 73° 15° 59° 30%
28 กันยายน (วันศุกร์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 23° 73° 10° 50° 30%
29 กันยายน (วันเสาร์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 21° 69° 14° 57° 30%

ข้อมูลสภาพอากาศเฉลี่ยรายเดือน (มัตสึโมะโตะ - ****)

เปลี่ยนเมือง

คะรุอิซะวะ - มัตสึโมะโตะ

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด 5.0° 41° 6.0° 42.8° 10.5° 50.9° 17.8° 64° 22.9° 73.2° 26.0° 78.8° 29.4° 84.9° 31.1° 88° 25.7° 78.3° 19.3° 66.7° 13.6° 56.5° 8.0° 46.4°
อุณหภูมิต่ำสุด -5.2° 22.6° -4.8° 23.4° -1.5° 29.3° 4.1° 39.4° 9.9° 49.8° 14.9° 58.8° 19.2° 66.6° 20.2° 68.4° 15.9° 60.6° 8.4° 47.1° 2.1° 35.8° -2.7° 27.1°
ปริมาณน้ำฝน 36mm 44mm 80mm 75mm 100mm 126mm 138mm 92mm 156mm 102mm 55mm 28mm

เมืองใกล้เคียง