JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

เกาะอิชิงะคิจิมะ  (โอกินะวะ)

19 สิงหาคม (วันอาทิตย์) 20 สิงหาคม (วันจันทร์)
33° 91° 33° 91°
28° 82° 28° 82°
มีเมฆมากและมีฝนตกเป็นบางครั้ง --% มีเมฆมากและมีฝนตกเป็นบางครั้ง 50%
    อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อัตราการเกิดฝนตก
21 สิงหาคม (วันอังคาร) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 33° 91° 28° 82° 30%
22 สิงหาคม (วันพุธ) มีเมฆมาก 32° 89° 27° 80° 40%
23 สิงหาคม (วันพฤหัสบดี) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 32° 89° 28° 82° 30%
24 สิงหาคม (วันศุกร์) มีเมฆมาก 32° 89° 28° 82° 40%
25 สิงหาคม (วันเสาร์) ท้องฟ้าแจ่มใสและมีฝนตกเป็นบางครั้ง 30° 86° 27° 80° 40%
26 สิงหาคม (วันอาทิตย์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 31° 87° 28° 82° 30%
27 สิงหาคม (วันจันทร์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 31° 87° 28° 82° 30%

ข้อมูลสภาพอากาศเฉลี่ยรายเดือน (เกาะอิชิงะคิจิมะ - ****)

เปลี่ยนเมือง

เกาะอิชิงะคิจิมะ

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด 21.2° 70.2° 21.6° 70.9° 23.5° 74.3° 25.8° 78.4° 28.3° 82.9° 30.4° 86.7° 32.0° 89.6° 31.8° 89.2° 30.7° 87.3° 28.7° 83.7° 25.8° 78.4° 22.7° 72.9°
อุณหภูมิต่ำสุด 16.5° 61.7° 16.9° 62.4° 18.5° 65.3° 21.2° 70.2° 23.6° 74.5° 26.1° 79° 27.6° 81.7° 27.1° 80.8° 25.8° 78.4° 23.7° 74.7° 21.1° 70° 18.0° 64.4°
ปริมาณน้ำฝน 131mm 139mm 132mm 155mm 207mm 207mm 130mm 262mm 258mm 205mm 157mm 126mm

เมืองใกล้เคียง