JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

นะโกะ  (โอกินะวะ)

16 สิงหาคม (วันพฤหัสบดี) 17 สิงหาคม (วันศุกร์)
29° 84° 30° 86°
27° 81° 27° 80°
มีเมฆมากสลับกับมีฝนตก --% มีเมฆมากและมีฝนตกเป็นบางครั้ง 50%
    อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อัตราการเกิดฝนตก
18 สิงหาคม (วันเสาร์) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 31° 87° 26° 78° 30%
19 สิงหาคม (วันอาทิตย์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 32° 89° 27° 80° 20%
20 สิงหาคม (วันจันทร์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 32° 89° 28° 82° 20%
21 สิงหาคม (วันอังคาร) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 31° 87° 28° 82° 30%
22 สิงหาคม (วันพุธ) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 32° 89° 28° 82° 30%
23 สิงหาคม (วันพฤหัสบดี) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 29° 84° 26° 78° 30%
24 สิงหาคม (วันศุกร์) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 29° 84° 27° 80° 30%

ข้อมูลสภาพอากาศเฉลี่ยรายเดือน (นะโกะ - ****)

เปลี่ยนเมือง

นะโกะ

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด 19.3° 66.7° 19.5° 67.1° 21.3° 70.3° 23.9° 75° 26.5° 79.7° 29.2° 84.6° 31.8° 89.2° 31.6° 88.9° 30.5° 86.9° 27.8° 82° 24.4° 75.9° 21.0° 69.8°
อุณหภูมิต่ำสุด 13.5° 56.3° 13.5° 56.3° 15.5° 59.9° 17.9° 64.2° 20.8° 69.4° 24.6° 76.3° 26.5° 79.7° 26.2° 79.2° 24.8° 76.6° 22.3° 72.1° 18.8° 65.8° 15.1° 59.2°
ปริมาณน้ำฝน 111mm 126mm 153mm 172mm 222mm 244mm 151mm 248mm 221mm 151mm 123mm 96mm

เมืองใกล้เคียง