JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

ชิมิซุ  (โคจิ)

21 มิถุนายน (วันพฤหัสบดี) 22 มิถุนายน (วันศุกร์)
25° 77° 26° 78°
22° 72° 21° 69°
หลังจากมีเมฆมากท้องฟ้าแจ่มใส --% มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 20%
    อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อัตราการเกิดฝนตก
23 มิถุนายน (วันเสาร์) มีเมฆมากสลับกับมีฝนตก 25° 77° 22° 71° 80%
24 มิถุนายน (วันอาทิตย์) มีเมฆมากและมีฝนตกเป็นบางครั้ง 27° 80° 21° 69° 60%
25 มิถุนายน (วันจันทร์) มีเมฆมากและมีฝนตกเป็นบางครั้ง 28° 82° 22° 71° 60%
26 มิถุนายน (วันอังคาร) มีเมฆมาก 26° 78° 22° 71° 40%
27 มิถุนายน (วันพุธ) มีเมฆมาก 27° 80° 23° 73° 40%
28 มิถุนายน (วันพฤหัสบดี) มีเมฆมากสลับกับมีฝนตก 25° 77° 23° 73° 50%
29 มิถุนายน (วันศุกร์) มีเมฆมากสลับกับมีฝนตก 27° 80° 23° 73° 50%

ข้อมูลสภาพอากาศเฉลี่ยรายเดือน (ชิมิซุ - ****)

เปลี่ยนเมือง

ชิมิซุ

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด 12.2° 54° 13.0° 55.4° 15.7° 60.3° 19.7° 67.5° 22.9° 73.2° 25.2° 77.4° 28.7° 83.7° 29.9° 85.8° 28.0° 82.4° 23.8° 74.8° 19.3° 66.7° 14.6° 58.3°
อุณหภูมิต่ำสุด 5.3° 41.5° 6.0° 42.8° 8.9° 48° 13.5° 56.3° 17.4° 63.3° 20.8° 69.4° 24.5° 76.1° 25.4° 77.7° 23.1° 73.6° 18.2° 64.8° 13.1° 55.6° 7.9° 46.2°
ปริมาณน้ำฝน 93mm 125mm 201mm 224mm 236mm 330mm 212mm 247mm 366mm 230mm 142mm 73mm

เมืองใกล้เคียง