JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

โทะโยะโอะกะ  (เฮียวโงะ)

17 กรกฎาคม (วันอังคาร) 18 กรกฎาคม (วันพุธ)
34° 93° 34° 93°
25° 77° 25° 77°
ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก --% ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 10%
    อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อัตราการเกิดฝนตก
19 กรกฎาคม (วันพฤหัสบดี) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 33° 91° 24° 75° 10%
20 กรกฎาคม (วันศุกร์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 34° 93° 25° 77° 20%
21 กรกฎาคม (วันเสาร์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 34° 93° 25° 77° 20%
22 กรกฎาคม (วันอาทิตย์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 33° 91° 25° 77° 20%
23 กรกฎาคม (วันจันทร์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 34° 93° 25° 77° 30%
24 กรกฎาคม (วันอังคาร) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 31° 87° 24° 75° 30%
25 กรกฎาคม (วันพุธ) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 30° 86° 23° 73° 30%

ข้อมูลสภาพอากาศเฉลี่ยรายเดือน (โทะโยะโอะกะ - ****)

เปลี่ยนเมือง

โทะโยะโอะกะ

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด 7.1° 44.8° 7.9° 46.2° 12.2° 54° 19.2° 66.6° 23.8° 74.8° 27.0° 80.6° 30.7° 87.3° 32.5° 90.5° 27.4° 81.3° 21.8° 71.2° 16.1° 61° 10.6° 51.1°
อุณหภูมิต่ำสุด 0.1° 32.2° -0.1° 31.8° 2.1° 35.8° 6.7° 44.1° 12.1° 53.8° 17.3° 63.1° 21.8° 71.2° 22.7° 72.9° 18.6° 65.5° 12.0° 53.6° 6.7° 44.1° 2.2° 36°
ปริมาณน้ำฝน 240mm 196mm 148mm 100mm 129mm 156mm 181mm 127mm 226mm 161mm 167mm 198mm

เมืองใกล้เคียง