JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

โกเบ  (เฮียวโงะ)

21 กรกฎาคม (วันเสาร์) 22 กรกฎาคม (วันอาทิตย์)
35° 95° 33° 91°
28° 82° 27° 80°
ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก --% ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 20%
    อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อัตราการเกิดฝนตก
23 กรกฎาคม (วันจันทร์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 35° 95° 27° 80° 20%
24 กรกฎาคม (วันอังคาร) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 36° 96° 27° 80° 20%
25 กรกฎาคม (วันพุธ) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 35° 95° 27° 80° 20%
26 กรกฎาคม (วันพฤหัสบดี) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 35° 95° 27° 80° 20%
27 กรกฎาคม (วันศุกร์) ท้องฟ้าแจ่มใสและมีฝนตกเป็นบางครั้ง 31° 87° 25° 77° 40%
28 กรกฎาคม (วันเสาร์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 31° 87° 24° 75° 30%
29 กรกฎาคม (วันอาทิตย์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 32° 89° 24° 75° 30%

ข้อมูลสภาพอากาศเฉลี่ยรายเดือน (โกเบ - ****)

เปลี่ยนเมือง

โกเบ

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด 9.0° 48.2° 9.6° 49.3° 12.8° 55° 18.7° 65.7° 23.2° 73.8° 26.6° 79.9° 30.0° 86° 31.8° 89.2° 28.5° 83.3° 22.7° 72.9° 17.3° 63.1° 11.9° 53.4°
อุณหภูมิต่ำสุด 2.7° 36.9° 3.0° 37.4° 6.0° 42.8° 11.3° 52.3° 16.2° 61.2° 20.4° 68.7° 24.4° 75.9° 25.8° 78.4° 22.5° 72.5° 16.1° 61° 10.6° 51.1° 5.4° 41.7°
ปริมาณน้ำฝน 38mm 57mm 99mm 102mm 150mm 182mm 152mm 91mm 145mm 98mm 63mm 41mm

เมืองใกล้เคียง