JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

ฮิโกะเนะ  (ชิงะ)

20 กันยายน (วันพฤหัสบดี) 21 กันยายน (วันศุกร์)
23° 73° 28° 82°
18° 64° 19° 66°
หลังจากมีเมฆมากจะมีฝนตก --% มีเมฆมากสลับกับมีฝนตก 70%
    อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อัตราการเกิดฝนตก
22 กันยายน (วันเสาร์) หลังจากฝนตกมีเมฆมาก 27° 80° 22° 71° 70%
23 กันยายน (วันอาทิตย์) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 27° 80° 21° 69° 30%
24 กันยายน (วันจันทร์) มีเมฆมากและมีฝนตกเป็นบางครั้ง 24° 75° 20° 68° 50%
25 กันยายน (วันอังคาร) มีเมฆมากสลับกับมีฝนตก 23° 73° 20° 68° 60%
26 กันยายน (วันพุธ) มีเมฆมากและมีฝนตกเป็นบางครั้ง 24° 75° 19° 66° 50%
27 กันยายน (วันพฤหัสบดี) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 26° 78° 19° 66° 30%
28 กันยายน (วันศุกร์) ท้องฟ้าแจ่มใสและมีฝนตกเป็นบางครั้ง 23° 73° 18° 64° 40%

ข้อมูลสภาพอากาศเฉลี่ยรายเดือน (ฮิโกะเนะ - ****)

เปลี่ยนเมือง

ฮิโกะเนะ

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด 6.8° 44.2° 7.3° 45.1° 11.0° 51.8° 17.3° 63.1° 22.1° 71.8° 25.7° 78.3° 29.7° 85.5° 31.6° 88.9° 27.3° 81.1° 21.3° 70.3° 15.3° 59.5° 9.8° 49.6°
อุณหภูมิต่ำสุด 0.7° 33.3° 0.8° 33.4° 3.3° 37.9° 8.0° 46.4° 13.1° 55.6° 18.0° 64.4° 22.4° 72.3° 23.6° 74.5° 19.9° 67.8° 13.4° 56.1° 7.6° 45.7° 2.9° 37.2°
ปริมาณน้ำฝน 107mm 102mm 120mm 114mm 150mm 191mm 218mm 109mm 169mm 116mm 85mm 91mm

เมืองใกล้เคียง