Kagoshima (Kagoshima)

19, Feb.
19°  12°
--%
20, Feb.
19°  12°
20%
21, Feb.
17° 
50%