Kagoshima (Kagoshima)

15, Nov.
20° 
--%
16, Nov.
21°  11°
30%
17, Nov.
22°  16°
70%