Kagoshima (Kagoshima)

26, Feb.
17° 
--%
27, Feb.
17° 
10%
28, Feb.
17° 
70%