Kochi (Kochi)

15, Nov.
19° 
--%
16, Nov.
19° 
40%
17, Nov.
18°  13°
80%