Hamada (Shimane)

15, Nov.
17°  10°
--%
16, Nov.
19° 
20%
17, Nov.
15°  11°
60%