Shizuoka (Shizuoka)

14, Dec.
11° 
--%
15, Dec.
11° 
0%
16, Dec.
14° 
50%