Shizuoka (Shizuoka)

18, Dec.
12° 
--%
19, Dec.
14° 
10%
20, Dec.
13° 
10%