Chichi-jima (Tokyo)

22, Jun.
29°  25°
--%
23, Jun.
30°  26°
10%
24, Jun.
30°  26°
10%