Kushiro (Hokkaido)

15, Nov.
12° 
--%
16, Nov.
12° 
30%
17, Nov.
 
10%