JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Kanto Area

kanto

Tokyo


22° 72° / 13° 55°
--%

Yokohama


21° 70° / 14° 57°
--%

Chiba


22° 72° / 14° 57°
--%

Utsunomiya


21° 70° / 11° 52°
--%

Mito


20° 68° / 11° 52°
--%

Maebashi


21° 70° / 12° 54°
--%

Saitama


20° 68° / 13° 55°
--%

Oshima


21° 70° / 16° 61°
--%

Chichi-jima


29° 84° / 24° 75°
--%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  17 Oct. (Thursday) 18 Oct. (Friday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 20° 68° 11° 52° --% 19° 66° 13° 55° 40%
Tsuchiura (Ibaraki) 21° 70° 12° 54° --% 19° 66° 14° 57° 40%
Utsunomiya (Tochigi) 21° 70° 11° 52° --% 18° 64° 13° 55° 40%
Otawara (Tochigi) 21° 70° 46° --% 17° 62° 12° 53° 40%
Maebashi (Gunma) 21° 70° 12° 54° --% 18° 64° 14° 57° 70%
Minakami (Gunma) 19° 66° 45° --% 14° 57° 12° 53° 70%
Saitama (Saitama) 20° 68° 13° 55° --% 19° 66° 15° 59° 70%
Kumagaya (Saitama) 20° 68° 13° 55° --% 19° 66° 15° 59° 70%
Chichibu (Saitama) 19° 66° 11° 52° --% 18° 64° 14° 57° 70%
Tokyo (Tokyo) 22° 72° 13° 55° --% 20° 68° 15° 59° 70%
Oshima (Tokyo) 21° 70° 16° 61° --% 20° 68° 18° 64° 80%
Hachijo-jima (Tokyo) 23° 73° 20° 68° --% 25° 77° 21° 69° 80%
Chichi-jima (Tokyo) 29° 84° 24° 75° --% 29° 84° 24° 75° 30%
Chiba (Chiba) 22° 72° 14° 57° --% 21° 69° 16° 60° 70%
Choshi (Chiba) 21° 70° 16° 61° --% 22° 71° 18° 64° 70%
Tateyama (Chiba) 23° 73° 15° 59° --% 21° 69° 18° 64° 70%
Yokohama (Kanagawa) 21° 70° 14° 57° --% 20° 68° 16° 60° 70%
Odawara (Kanagawa) 21° 70° 13° 55° --% 20° 68° 15° 59° 70%