JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Kanto Area

kanto

Tokyo


24° 75° / 14° 57°
--%

Yokohama


24° 75° / 16° 60°
--%

Chiba


23° 73° / 16° 60°
--%

Utsunomiya


24° 75° / 14° 57°
--%

Mito


23° 73° / 14° 57°
--%

Maebashi


26° 78° / 15° 59°
--%

Saitama


25° 77° / 14° 57°
--%

Oshima


24° 75° / 17° 62°
--%

Chichi-jima


31° 87° / 26° 78°
--%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  29 Sept. (Tuesday) 30 Sept. (Wednesday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 23° 73° 14° 57° --% 23° 73° 14° 57° 30%
Tsuchiura (Ibaraki) 23° 73° 15° 59° --% 23° 73° 15° 59° 30%
Utsunomiya (Tochigi) 24° 75° 14° 57° --% 24° 75° 14° 57° 30%
Otawara (Tochigi) 24° 75° 12° 53° --% 24° 75° 12° 53° 30%
Maebashi (Gunma) 26° 78° 15° 59° --% 26° 78° 15° 59° 30%
Minakami (Gunma) 21° 69° 13° 55° --% 21° 69° 13° 55° 30%
Saitama (Saitama) 25° 77° 14° 57° --% 25° 77° 14° 57° 30%
Kumagaya (Saitama) 26° 78° 15° 59° --% 26° 78° 15° 59° 30%
Chichibu (Saitama) 26° 78° 11° 51° --% 26° 78° 11° 51° 30%
Tokyo (Tokyo) 24° 75° 14° 57° --% 24° 75° 14° 57° 30%
Oshima (Tokyo) 24° 75° 17° 62° --% 24° 75° 17° 62° 40%
Hachijo-jima (Tokyo) 25° 77° 19° 66° --% 25° 77° 19° 66° 40%
Chichi-jima (Tokyo) 31° 87° 26° 78° --% 31° 87° 26° 78° 50%
Chiba (Chiba) 23° 73° 16° 60° --% 23° 73° 16° 60° 40%
Choshi (Chiba) 22° 71° 18° 64° --% 22° 71° 18° 64° 40%
Tateyama (Chiba) 24° 75° 15° 59° --% 24° 75° 15° 59° 40%
Yokohama (Kanagawa) 24° 75° 16° 60° --% 24° 75° 16° 60° 30%
Odawara (Kanagawa) 25° 77° 14° 57° --% 25° 77° 14° 57° 30%