JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Kanto Area

kanto

Tokyo


18° 64° / 12° 53°
50%

Yokohama


17° 62° / 12° 53°
50%

Chiba


18° 64° / 12° 53°
40%

Utsunomiya


16° 60° / 48°
40%

Mito


17° 62° / 11° 51°
40%

Maebashi


14° 57° / 48°
40%

Saitama


16° 60° / 12° 53°
40%

Oshima


16° 60° / 13° 55°
50%

Chichi-jima


23° 73° / 21° 69°
40%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  31 Mar. (Tuesday) 01 Apr. (Wednesday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 15° 59° 37° --% 15° 59° 44° 70%
Tsuchiura (Ibaraki) 15° 59° 41° --% 16° 60° 44° 70%
Utsunomiya (Tochigi) 16° 61° 39° --% 14° 57° 42° 70%
Otawara (Tochigi) 15° 59° -1° 30° --% 14° 57° 39° 70%
Maebashi (Gunma) 15° 59° 41° --% 13° 55° 46° 70%
Minakami (Gunma) 11° 51° 37° --% 11° 51° 37° 70%
Saitama (Saitama) 18° 64° 43° --% 15° 59° 48° 70%
Kumagaya (Saitama) 18° 64° 41° --% 14° 57° 44° 70%
Chichibu (Saitama) 17° 63° 34° --% 14° 57° 44° 70%
Tokyo (Tokyo) 17° 63° 43° --% 14° 57° 46° 70%
Oshima (Tokyo) 15° 59° 48° --% 17° 62° 11° 51° 70%
Hachijo-jima (Tokyo) 17° 63° 12° 54° --% 18° 64° 14° 57° 70%
Chichi-jima (Tokyo) 24° 75° 21° 70° --% 25° 77° 21° 69° 30%
Chiba (Chiba) 15° 59° 46° --% 16° 60° 10° 50° 70%
Choshi (Chiba) 15° 59° 48° --% 16° 60° 12° 53° 70%
Tateyama (Chiba) 16° 61° 43° --% 16° 60° 48° 70%
Yokohama (Kanagawa) 15° 59° 46° --% 14° 57° 48° 70%
Odawara (Kanagawa) 15° 59° 43° --% 15° 59° 48° 70%