JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Kanto Area

kanto

Tokyo


12° 53° / 39°
30%

Yokohama


12° 53° / 42°
30%

Chiba


12° 53° / 41°
30%

Utsunomiya


10° 50° / 35°
30%

Mito


11° 51° / 39°
30%

Maebashi


48° / 37°
30%

Saitama


12° 53° / 39°
30%

Oshima


12° 53° / 10° 50°
30%

Chichi-jima


22° 71° / 22° 71°
40%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  07 Dec. (Saturday) 08 Dec. (Sunday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 41° 36° --% 11° 51° 33° 10%
Tsuchiura (Ibaraki) 41° 37° --% 10° 50° 35° 10%
Utsunomiya (Tochigi) 46° 36° --% 12° 53° 32° 10%
Otawara (Tochigi) 45° -1° 30° --% 48° 32° 10%
Maebashi (Gunma) 48° 37° --% 11° 51° 37° 10%
Minakami (Gunma) 43° -2° 28° --% 41° -3° 27° 40%
Saitama (Saitama) 43° 39° --% 12° 53° 39° 10%
Kumagaya (Saitama) 45° 37° --% 12° 53° 35° 10%
Chichibu (Saitama) 11° 51° 32° --% 11° 51° 32° 10%
Tokyo (Tokyo) 43° 41° --% 12° 53° 39° 10%
Oshima (Tokyo) 48° 43° --% 13° 55° 42° 30%
Hachijo-jima (Tokyo) 13° 55° 10° 50° --% 16° 60° 12° 53° 50%
Chichi-jima (Tokyo) 26° 79° 20° 68° --% 27° 80° 22° 71° 50%
Chiba (Chiba) 43° 41° --% 12° 53° 41° 10%
Choshi (Chiba) 10° 50° 45° --% 13° 55° 42° 10%
Tateyama (Chiba) 45° 41° --% 13° 55° 39° 10%
Yokohama (Kanagawa) 43° 41° --% 12° 53° 41° 10%
Odawara (Kanagawa) 46° 39° --% 14° 57° 39° 10%