JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Kanto Area

kanto

Tokyo


48° / 42°
50%

Yokohama


11° 51° / 46°
50%

Chiba


10° 50° / 42°
50%

Utsunomiya


46° / 39°
50%

Mito


13° 55° / 46°
50%

Maebashi


46° / 41°
50%

Saitama


10° 50° / 44°
50%

Oshima


13° 55° / 11° 51°
30%

Chichi-jima


23° 73° / 21° 69°
40%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  21 Jan. (Tuesday) 22 Jan. (Wednesday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 48° -2° 29° --% 48° -2° 29° 20%
Tsuchiura (Ibaraki) 48° 32° --% 48° 32° 20%
Utsunomiya (Tochigi) 46° -2° 29° --% 46° -2° 29° 20%
Otawara (Tochigi) 44° -3° 27° --% 44° -3° 27° 20%
Maebashi (Gunma) 46° 32° --% 46° 32° 20%
Minakami (Gunma) 41° -5° 23° --% 41° -5° 23° 20%
Saitama (Saitama) 48° 32° --% 48° 32° 20%
Kumagaya (Saitama) 48° 33° --% 48° 33° 20%
Chichibu (Saitama) 46° -2° 29° --% 46° -2° 29° 20%
Tokyo (Tokyo) 10° 50° 37° --% 10° 50° 37° 20%
Oshima (Tokyo) 13° 55° 41° --% 13° 55° 41° 20%
Hachijo-jima (Tokyo) 15° 59° 48° --% 15° 59° 48° 30%
Chichi-jima (Tokyo) 21° 69° 17° 62° --% 21° 69° 17° 62° 30%
Chiba (Chiba) 10° 50° 37° --% 10° 50° 37° 20%
Choshi (Chiba) 12° 53° 39° --% 12° 53° 39° 20%
Tateyama (Chiba) 12° 53° 37° --% 12° 53° 37° 20%
Yokohama (Kanagawa) 10° 50° 39° --% 10° 50° 39° 20%
Odawara (Kanagawa) 10° 50° 33° --% 10° 50° 33° 20%