JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Kanto Area

kanto

Tokyo


17° 62° / 42°
40%

Yokohama


16° 60° / 44°
40%

Chiba


16° 60° / 42°
40%

Utsunomiya


13° 55° / 37°
40%

Mito


15° 59° / 41°
40%

Maebashi


10° 50° / 35°
40%

Saitama


17° 62° / 42°
40%

Oshima


15° 59° / 46°
40%

Chichi-jima


20° 68° / 19° 66°
30%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  10 Mar. (Wednesday) 11 Mar. (Thursday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 14° 57° 32° --% 14° 57° 32° 20%
Tsuchiura (Ibaraki) 15° 59° 33° --% 15° 59° 33° 20%
Utsunomiya (Tochigi) 15° 59° 32° --% 15° 59° 32° 20%
Otawara (Tochigi) 14° 57° -4° 25° --% 14° 57° -4° 25° 20%
Maebashi (Gunma) 15° 59° 35° --% 15° 59° 35° 20%
Minakami (Gunma) 12° 53° -4° 25° --% 12° 53° -4° 25° 20%
Saitama (Saitama) 15° 59° 35° --% 15° 59° 35° 20%
Kumagaya (Saitama) 16° 60° 35° --% 16° 60° 35° 20%
Chichibu (Saitama) 14° 57° 32° --% 14° 57° 32° 20%
Tokyo (Tokyo) 16° 60° 41° --% 16° 60° 41° 20%
Oshima (Tokyo) 16° 60° 46° --% 16° 60° 46° 30%
Hachijo-jima (Tokyo) 15° 59° 11° 51° --% 15° 59° 11° 51° 30%
Chichi-jima (Tokyo) 21° 69° 17° 62° --% 21° 69° 17° 62° 20%
Chiba (Chiba) 16° 60° 42° --% 16° 60° 42° 20%
Choshi (Chiba) 14° 57° 44° --% 14° 57° 44° 20%
Tateyama (Chiba) 15° 59° 42° --% 15° 59° 42° 20%
Yokohama (Kanagawa) 16° 60° 44° --% 16° 60° 44° 20%
Odawara (Kanagawa) 15° 59° 41° --% 15° 59° 41° 20%