JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Kanto Area

kanto

Tokyo


25° 77° / 16° 60°
30%

Yokohama


24° 75° / 18° 64°
30%

Chiba


25° 77° / 16° 60°
30%

Utsunomiya


23° 73° / 14° 57°
40%

Mito


23° 73° / 15° 59°
40%

Maebashi


22° 71° / 14° 57°
30%

Saitama


25° 77° / 16° 60°
30%

Oshima


23° 73° / 20° 68°
30%

Chichi-jima


27° 80° / 26° 78°
40%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  19 Oct. (Saturday) 20 Oct. (Sunday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 23° 73° 16° 61° --% 25° 77° 15° 59° 30%
Tsuchiura (Ibaraki) 23° 73° 16° 61° --% 25° 77° 18° 64° 30%
Utsunomiya (Tochigi) 22° 72° 15° 59° --% 25° 77° 15° 59° 20%
Otawara (Tochigi) 21° 70° 14° 57° --% 23° 73° 14° 57° 20%
Maebashi (Gunma) 24° 75° 14° 57° --% 26° 78° 16° 60° 10%
Minakami (Gunma) 19° 66° 12° 54° --% 17° 62° 11° 51° 10%
Saitama (Saitama) 23° 73° 15° 59° --% 26° 78° 19° 66° 20%
Kumagaya (Saitama) 22° 72° 14° 57° --% 27° 80° 17° 62° 20%
Chichibu (Saitama) 23° 73° 15° 59° --% 26° 78° 16° 60° 20%
Tokyo (Tokyo) 23° 73° 16° 61° --% 26° 78° 18° 64° 30%
Oshima (Tokyo) 25° 77° 18° 64° --% 23° 73° 19° 66° 70%
Hachijo-jima (Tokyo) 26° 79° 22° 72° --% 25° 77° 21° 69° 70%
Chichi-jima (Tokyo) 30° 86° 26° 79° --% 29° 84° 24° 75° 20%
Chiba (Chiba) 25° 77° 17° 63° --% 25° 77° 19° 66° 40%
Choshi (Chiba) 25° 77° 19° 66° --% 24° 75° 18° 64° 40%
Tateyama (Chiba) 26° 79° 18° 64° --% 25° 77° 18° 64° 40%
Yokohama (Kanagawa) 25° 77° 16° 61° --% 26° 78° 18° 64° 40%
Odawara (Kanagawa) 25° 77° 16° 61° --% 24° 75° 18° 64° 40%