JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Kanto Area

kanto

Tokyo


37° 98° / 25° 77°
30%

Yokohama


33° 91° / 26° 78°
30%

Chiba


36° 96° / 26° 78°
30%

Utsunomiya


37° 98° / 25° 77°
40%

Mito


35° 95° / 25° 77°
30%

Maebashi


37° 98° / 26° 78°
30%

Saitama


39° 102° / 26° 78°
30%

Oshima


28° 82° / 26° 78°
30%

Chichi-jima


29° 84° / 28° 82°
30%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  04 Aug. (Tuesday) 05 Aug. (Wednesday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 32° 89° 21° 69° --% 32° 89° 21° 69° 20%
Tsuchiura (Ibaraki) 32° 89° 22° 71° --% 32° 89° 22° 71° 20%
Utsunomiya (Tochigi) 33° 91° 22° 71° --% 33° 91° 22° 71° 20%
Otawara (Tochigi) 33° 91° 21° 69° --% 33° 91° 21° 69° 20%
Maebashi (Gunma) 33° 91° 23° 73° --% 33° 91° 23° 73° 20%
Minakami (Gunma) 29° 84° 20° 68° --% 29° 84° 20° 68° 20%
Saitama (Saitama) 32° 89° 24° 75° --% 32° 89° 24° 75° 20%
Kumagaya (Saitama) 33° 91° 23° 73° --% 33° 91° 23° 73° 20%
Chichibu (Saitama) 31° 87° 23° 73° --% 31° 87° 23° 73° 20%
Tokyo (Tokyo) 32° 89° 23° 73° --% 32° 89° 23° 73° 20%
Oshima (Tokyo) 31° 87° 24° 75° --% 31° 87° 24° 75° 20%
Hachijo-jima (Tokyo) 30° 86° 24° 75° --% 30° 86° 24° 75° 20%
Chichi-jima (Tokyo) 32° 89° 26° 78° --% 32° 89° 26° 78° 20%
Chiba (Chiba) 32° 89° 23° 73° --% 32° 89° 23° 73° 20%
Choshi (Chiba) 28° 82° 21° 69° --% 28° 82° 21° 69° 20%
Tateyama (Chiba) 31° 87° 23° 73° --% 31° 87° 23° 73° 20%
Yokohama (Kanagawa) 31° 87° 24° 75° --% 31° 87° 24° 75° 20%
Odawara (Kanagawa) 30° 86° 23° 73° --% 30° 86° 23° 73° 20%