JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Kanto Area

kanto

Tokyo


18° 64° / 12° 53°
40%

Yokohama


21° 69° / 13° 55°
40%

Chiba


20° 68° / 13° 55°
40%

Utsunomiya


14° 57° / 44°
40%

Mito


16° 60° / 10° 50°
40%

Maebashi


16° 60° / 46°
40%

Saitama


16° 60° / 48°
40%

Oshima


19° 66° / 15° 59°
40%

Chichi-jima


23° 73° / 21° 69°
30%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  12 Dec. (Thursday) 13 Dec. (Friday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 17° 63° 41° --% 12° 53° 35° 10%
Tsuchiura (Ibaraki) 17° 63° 41° --% 12° 53° 33° 10%
Utsunomiya (Tochigi) 16° 61° 41° --% 11° 51° 35° 10%
Otawara (Tochigi) 14° 57° 37° --% 48° 32° 10%
Maebashi (Gunma) 16° 61° 45° --% 12° 53° 37° 20%
Minakami (Gunma) 48° 37° --% 46° 33° 10%
Saitama (Saitama) 19° 66° 39° --% 12° 53° 39° 30%
Kumagaya (Saitama) 19° 66° 41° --% 12° 53° 39° 30%
Chichibu (Saitama) 18° 64° 36° --% 11° 51° -1° 31° 30%
Tokyo (Tokyo) 18° 64° 41° --% 13° 55° 42° 30%
Oshima (Tokyo) 18° 64° 13° 55° --% 16° 60° 48° 30%
Hachijo-jima (Tokyo) 20° 68° 16° 61° --% 19° 66° 13° 55° 30%
Chichi-jima (Tokyo) 26° 79° 22° 72° --% 25° 77° 22° 71° 30%
Chiba (Chiba) 18° 64° 46° --% 12° 53° 42° 30%
Choshi (Chiba) 18° 64° 48° --% 14° 57° 48° 30%
Tateyama (Chiba) 18° 64° 12° 54° --% 15° 59° 41° 30%
Yokohama (Kanagawa) 19° 66° 46° --% 13° 55° 44° 30%
Odawara (Kanagawa) 19° 66° 45° --% 12° 53° 39° 30%