JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Kanto Area

kanto

Tokyo


19° 66° / 48°
20%

Yokohama


19° 66° / 10° 50°
20%

Chiba


18° 64° / 46°
20%

Utsunomiya


17° 62° / 42°
20%

Mito


18° 64° / 42°
20%

Maebashi


18° 64° / 46°
20%

Saitama


18° 64° / 44°
20%

Oshima


20° 68° / 13° 55°
20%

Chichi-jima


26° 78° / 22° 71°
30%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  18 Nov. (Monday) 19 Nov. (Tuesday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 19° 66° 43° --% 19° 66° 44° 50%
Tsuchiura (Ibaraki) 19° 66° 46° --% 19° 66° 48° 50%
Utsunomiya (Tochigi) 18° 64° 45° --% 18° 64° 42° 50%
Otawara (Tochigi) 15° 59° 37° --% 18° 64° 42° 50%
Maebashi (Gunma) 18° 64° 45° --% 19° 66° 44° 50%
Minakami (Gunma) 15° 59° 39° --% 13° 55° 39° 50%
Saitama (Saitama) 21° 70° 46° --% 20° 68° 48° 50%
Kumagaya (Saitama) 20° 68° 46° --% 19° 66° 46° 50%
Chichibu (Saitama) 20° 68° 41° --% 19° 66° 41° 50%
Tokyo (Tokyo) 21° 70° 10° 50° --% 20° 68° 10° 50° 50%
Oshima (Tokyo) 22° 72° 14° 57° --% 22° 71° 12° 53° 50%
Hachijo-jima (Tokyo) 23° 73° 16° 61° --% 23° 73° 14° 57° 50%
Chichi-jima (Tokyo) 27° 81° 22° 72° --% 28° 82° 24° 75° 30%
Chiba (Chiba) 21° 70° 11° 52° --% 20° 68° 12° 53° 50%
Choshi (Chiba) 20° 68° 13° 55° --% 21° 69° 11° 51° 50%
Tateyama (Chiba) 22° 72° 12° 54° --% 21° 69° 12° 53° 50%
Yokohama (Kanagawa) 22° 72° 11° 52° --% 20° 68° 12° 53° 50%
Odawara (Kanagawa) 22° 72° 48° --% 20° 68° 48° 50%