JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Shizuoka

  18 Nov. (Monday) 19 Nov. (Tuesday)
    High Low Precip   High Low Precip
Shizuoka (Shizuoka) 23° 73° 12° 54° --% 21° 69° 10° 50° 60%
Ajiro (Shizuoka) 21° 70° 12° 54° --% 19° 66° 12° 53° 60%
Mishima (Shizuoka) 22° 72° 48° --% 20° 68° 48° 60%
Hamamatsu (Shizuoka) 22° 72° 13° 55° --% 17° 62° 48° 60%