JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Kanto Area

kanto

Tokyo


21° 69° / 10° 50°
30%

Yokohama


20° 68° / 12° 53°
30%

Chiba


20° 68° / 10° 50°
30%

Utsunomiya


19° 66° / 44°
30%

Mito


20° 68° / 46°
30%

Maebashi


20° 68° / 48°
30%

Saitama


19° 66° / 46°
30%

Oshima


21° 69° / 14° 57°
30%

Chichi-jima


27° 80° / 23° 73°
30%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  19 Nov. (Tuesday) 20 Nov. (Wednesday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 21° 70° 12° 54° --% 14° 57° 39° 10%
Tsuchiura (Ibaraki) 21° 70° 13° 55° --% 15° 59° 42° 10%
Utsunomiya (Tochigi) 21° 70° 48° --% 14° 57° 39° 10%
Otawara (Tochigi) 19° 66° 45° --% 11° 51° 37° 10%
Maebashi (Gunma) 18° 64° 11° 52° --% 12° 53° 41° 10%
Minakami (Gunma) 11° 52° 43° --% 41° 35° 40%
Saitama (Saitama) 21° 70° 11° 52° --% 15° 59° 42° 10%
Kumagaya (Saitama) 21° 70° 11° 52° --% 14° 57° 42° 10%
Chichibu (Saitama) 20° 68° 46° --% 14° 57° 37° 10%
Tokyo (Tokyo) 21° 70° 13° 55° --% 16° 60° 46° 10%
Oshima (Tokyo) 21° 70° 16° 61° --% 16° 60° 48° 10%
Hachijo-jima (Tokyo) 19° 66° 17° 63° --% 17° 62° 11° 51° 20%
Chichi-jima (Tokyo) 28° 82° 25° 77° --% 28° 82° 22° 71° 30%
Chiba (Chiba) 21° 70° 13° 55° --% 16° 60° 10° 50° 10%
Choshi (Chiba) 20° 68° 13° 55° --% 14° 57° 46° 10%
Tateyama (Chiba) 22° 72° 18° 64° --% 17° 62° 46° 10%
Yokohama (Kanagawa) 22° 72° 14° 57° --% 16° 60° 48° 10%
Odawara (Kanagawa) 22° 72° 14° 57° --% 16° 60° 41° 10%