JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Kanto Area

kanto

Tokyo


27° 80° / 18° 64°
30%

Yokohama


27° 80° / 20° 68°
30%

Chiba


26° 78° / 18° 64°
30%

Utsunomiya


26° 78° / 16° 60°
30%

Mito


25° 77° / 16° 60°
30%

Maebashi


27° 80° / 17° 62°
30%

Saitama


26° 78° / 16° 60°
30%

Oshima


25° 77° / 18° 64°
30%

Chichi-jima


30° 86° / 26° 78°
60%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  24 Sept. (Thursday) 25 Sept. (Friday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 26° 78° 18° 64° --% 26° 78° 18° 64° 60%
Tsuchiura (Ibaraki) 24° 75° 18° 64° --% 24° 75° 18° 64° 60%
Utsunomiya (Tochigi) 25° 77° 18° 64° --% 25° 77° 18° 64° 60%
Otawara (Tochigi) 22° 71° 18° 64° --% 22° 71° 18° 64° 60%
Maebashi (Gunma) 26° 78° 18° 64° --% 26° 78° 18° 64° 70%
Minakami (Gunma) 21° 69° 16° 60° --% 21° 69° 16° 60° 70%
Saitama (Saitama) 23° 73° 18° 64° --% 23° 73° 18° 64° 60%
Kumagaya (Saitama) 26° 78° 18° 64° --% 26° 78° 18° 64° 60%
Chichibu (Saitama) 22° 71° 17° 62° --% 22° 71° 17° 62° 60%
Tokyo (Tokyo) 26° 78° 18° 64° --% 26° 78° 18° 64° 60%
Oshima (Tokyo) 24° 75° 19° 66° --% 24° 75° 19° 66° 60%
Hachijo-jima (Tokyo) 29° 84° 22° 71° --% 29° 84° 22° 71° 60%
Chichi-jima (Tokyo) 31° 87° 26° 78° --% 31° 87° 26° 78° 40%
Chiba (Chiba) 25° 77° 19° 66° --% 25° 77° 19° 66° 60%
Choshi (Chiba) 25° 77° 18° 64° --% 25° 77° 18° 64° 60%
Tateyama (Chiba) 25° 77° 19° 66° --% 25° 77° 19° 66° 60%
Yokohama (Kanagawa) 26° 78° 19° 66° --% 26° 78° 19° 66° 60%
Odawara (Kanagawa) 25° 77° 20° 68° --% 25° 77° 20° 68° 60%