JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Kanto Area

kanto

Tokyo


34° 93° / 24° 75°
30%

Yokohama


33° 91° / 25° 77°
30%

Chiba


32° 89° / 23° 73°
30%

Utsunomiya


33° 91° / 21° 69°
20%

Mito


31° 87° / 22° 71°
20%

Maebashi


35° 95° / 23° 73°
20%

Saitama


33° 91° / 23° 73°
20%

Oshima


31° 87° / 24° 75°
30%

Chichi-jima


33° 91° / 27° 80°
10%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  15 Aug. (Saturday) 16 Aug. (Sunday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 33° 91° 25° 77° --% 33° 91° 25° 77° 30%
Tsuchiura (Ibaraki) 34° 93° 26° 78° --% 34° 93° 26° 78° 30%
Utsunomiya (Tochigi) 34° 93° 25° 77° --% 34° 93° 25° 77° 30%
Otawara (Tochigi) 34° 93° 24° 75° --% 34° 93° 24° 75° 30%
Maebashi (Gunma) 36° 96° 27° 80° --% 36° 96° 27° 80° 30%
Minakami (Gunma) 30° 86° 21° 69° --% 30° 86° 21° 69° 30%
Saitama (Saitama) 35° 95° 26° 78° --% 35° 95° 26° 78° 30%
Kumagaya (Saitama) 35° 95° 26° 78° --% 35° 95° 26° 78° 30%
Chichibu (Saitama) 34° 93° 24° 75° --% 34° 93° 24° 75° 30%
Tokyo (Tokyo) 35° 95° 26° 78° --% 35° 95° 26° 78° 30%
Oshima (Tokyo) 33° 91° 26° 78° --% 33° 91° 26° 78° 10%
Hachijo-jima (Tokyo) 32° 89° 26° 78° --% 32° 89° 26° 78° 10%
Chichi-jima (Tokyo) 33° 91° 27° 80° --% 33° 91° 27° 80° 30%
Chiba (Chiba) 35° 95° 27° 80° --% 35° 95° 27° 80° 20%
Choshi (Chiba) 30° 86° 25° 77° --% 30° 86° 25° 77° 20%
Tateyama (Chiba) 34° 93° 25° 77° --% 34° 93° 25° 77° 20%
Yokohama (Kanagawa) 34° 93° 27° 80° --% 34° 93° 27° 80° 30%
Odawara (Kanagawa) 34° 93° 26° 78° --% 34° 93° 26° 78° 30%