JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Kanto Area

kanto

Tokyo


42° / 35°
50%

Yokohama


44° / 35°
50%

Chiba


44° / 35°
50%

Utsunomiya


41° / 32°
50%

Mito


42° / 33°
50%

Maebashi


41° / -1° 31°
50%

Saitama


41° / 32°
50%

Oshima


46° / 41°
50%

Chichi-jima


22° 71° / 20° 68°
50%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  25 Jan. (Saturday) 26 Jan. (Sunday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 48° 34° --% 41° 32° 50%
Tsuchiura (Ibaraki) 48° 34° --% 46° 33° 50%
Utsunomiya (Tochigi) 39° -1° 31° --% 39° -1° 31° 50%
Otawara (Tochigi) 46° -2° 28° --% 44° -3° 27° 50%
Maebashi (Gunma) 10° 50° 37° --% 41° 33° 50%
Minakami (Gunma) 39° -2° 28° --% 37° -4° 25° 50%
Saitama (Saitama) 10° 50° 37° --% 44° 35° 50%
Kumagaya (Saitama) 10° 50° 36° --% 39° 33° 50%
Chichibu (Saitama) 10° 50° -1° 30° --% 48° -2° 29° 50%
Tokyo (Tokyo) 10° 50° 39° --% 42° 33° 50%
Oshima (Tokyo) 11° 52° 46° --% 46° 41° 70%
Hachijo-jima (Tokyo) 15° 59° 12° 54° --% 14° 57° 11° 51° 70%
Chichi-jima (Tokyo) 24° 75° 17° 63° --% 24° 75° 19° 66° 30%
Chiba (Chiba) 10° 50° 39° --% 46° 39° 60%
Choshi (Chiba) 48° 43° --% 44° 39° 60%
Tateyama (Chiba) 11° 52° 39° --% 48° 39° 60%
Yokohama (Kanagawa) 48° 43° --% 42° 35° 60%
Odawara (Kanagawa) 10° 50° 37° --% 46° 37° 60%