JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Kanto Area

kanto

Tokyo


28° 82° / 17° 62°
50%

Yokohama


28° 82° / 18° 64°
50%

Chiba


26° 78° / 19° 66°
50%

Utsunomiya


27° 80° / 16° 60°
40%

Mito


26° 78° / 16° 60°
50%

Maebashi


29° 84° / 16° 60°
30%

Saitama


26° 78° / 18° 64°
40%

Oshima


25° 77° / 19° 66°
60%

Chichi-jima


32° 89° / 26° 78°
40%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  19 Sept. (Saturday) 20 Sept. (Sunday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 24° 75° 18° 64° --% 24° 75° 18° 64° 60%
Tsuchiura (Ibaraki) 25° 77° 17° 62° --% 25° 77° 17° 62° 60%
Utsunomiya (Tochigi) 24° 75° 17° 62° --% 24° 75° 17° 62° 60%
Otawara (Tochigi) 25° 77° 17° 62° --% 25° 77° 17° 62° 60%
Maebashi (Gunma) 24° 75° 18° 64° --% 24° 75° 18° 64° 60%
Minakami (Gunma) 21° 69° 16° 60° --% 21° 69° 16° 60° 60%
Saitama (Saitama) 23° 73° 19° 66° --% 23° 73° 19° 66° 70%
Kumagaya (Saitama) 24° 75° 18° 64° --% 24° 75° 18° 64° 70%
Chichibu (Saitama) 23° 73° 18° 64° --% 23° 73° 18° 64° 70%
Tokyo (Tokyo) 25° 77° 18° 64° --% 25° 77° 18° 64° 70%
Oshima (Tokyo) 24° 75° 19° 66° --% 24° 75° 19° 66° 70%
Hachijo-jima (Tokyo) 29° 84° 21° 69° --% 29° 84° 21° 69° 70%
Chichi-jima (Tokyo) 31° 87° 26° 78° --% 31° 87° 26° 78° 30%
Chiba (Chiba) 25° 77° 19° 66° --% 25° 77° 19° 66° 70%
Choshi (Chiba) 25° 77° 19° 66° --% 25° 77° 19° 66° 70%
Tateyama (Chiba) 25° 77° 19° 66° --% 25° 77° 19° 66° 70%
Yokohama (Kanagawa) 26° 78° 19° 66° --% 26° 78° 19° 66° 70%
Odawara (Kanagawa) 25° 77° 19° 66° --% 25° 77° 19° 66° 70%