JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

Kanto Area

kanto

Tokyo


26° 78° / 19° 66°
40%

Yokohama


26° 78° / 21° 69°
40%

Chiba


26° 78° / 19° 66°
40%

Utsunomiya


25° 77° / 18° 64°
40%

Mito


25° 77° / 18° 64°
40%

Maebashi


27° 80° / 21° 69°
40%

Saitama


27° 80° / 19° 66°
40%

Oshima


24° 75° / 19° 66°
80%

Chichi-jima


29° 84° / 26° 78°
10%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  20 Jun. (Wednesday) 21 Jun. (Thursday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 21° 70° 18° 64° --% 25° 77° 18° 64° 40%
Tsuchiura (Ibaraki) 21° 70° 19° 66° --% 25° 77° 18° 64° 40%
Utsunomiya (Tochigi) 20° 68° 17° 63° --% 25° 77° 18° 64° 40%
Otawara (Tochigi) 19° 66° 16° 61° --% 26° 78° 16° 60° 40%
Maebashi (Gunma) 20° 68° 18° 64° --% 27° 80° 21° 69° 40%
Minakami (Gunma) 18° 64° 15° 59° --% 24° 75° 15° 59° 40%
Saitama (Saitama) 21° 70° 18° 64° --% 27° 80° 19° 66° 40%
Kumagaya (Saitama) 21° 70° 18° 64° --% 27° 80° 20° 68° 40%
Chichibu (Saitama) 20° 68° 17° 63° --% 25° 77° 18° 64° 40%
Tokyo (Tokyo) 21° 70° 19° 66° --% 26° 78° 19° 66° 40%
Oshima (Tokyo) 23° 73° 19° 66° --% 24° 75° 19° 66° 80%
Hachijo-jima (Tokyo) 25° 77° 20° 68° --% 25° 77° 21° 69° 80%
Chichi-jima (Tokyo) 29° 84° 25° 77° --% 29° 84° 26° 78° 10%
Chiba (Chiba) 22° 72° 20° 68° --% 26° 78° 19° 66° 40%
Choshi (Chiba) 21° 70° 18° 64° --% 24° 75° 19° 66° 40%
Tateyama (Chiba) 25° 77° 20° 68° --% 26° 78° 21° 69° 40%
Yokohama (Kanagawa) 22° 72° 19° 66° --% 26° 78° 21° 69° 40%
Odawara (Kanagawa) 23° 73° 19° 66° --% 27° 80° 21° 69° 40%