JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Kanto Area

kanto

Tokyo


14° 57° / 11° 51°
40%

Yokohama


15° 59° / 12° 53°
50%

Chiba


14° 57° / 11° 51°
50%

Utsunomiya


13° 55° / 48°
40%

Mito


13° 55° / 48°
50%

Maebashi


14° 57° / 10° 50°
40%

Saitama


13° 55° / 10° 50°
40%

Oshima


19° 66° / 12° 53°
60%

Chichi-jima


26° 78° / 21° 69°
70%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  26 Nov. (Thursday) 27 Nov. (Friday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 13° 55° 48° --% 13° 55° 48° 50%
Tsuchiura (Ibaraki) 12° 53° 10° 50° --% 12° 53° 10° 50° 50%
Utsunomiya (Tochigi) 13° 55° 48° --% 13° 55° 48° 40%
Otawara (Tochigi) 13° 55° 44° --% 13° 55° 44° 40%
Maebashi (Gunma) 14° 57° 10° 50° --% 14° 57° 10° 50° 40%
Minakami (Gunma) 11° 51° 41° --% 11° 51° 41° 40%
Saitama (Saitama) 13° 55° 10° 50° --% 13° 55° 10° 50° 40%
Kumagaya (Saitama) 13° 55° 10° 50° --% 13° 55° 10° 50° 40%
Chichibu (Saitama) 13° 55° 46° --% 13° 55° 46° 40%
Tokyo (Tokyo) 14° 57° 11° 51° --% 14° 57° 11° 51° 40%
Oshima (Tokyo) 19° 66° 12° 53° --% 19° 66° 12° 53° 60%
Hachijo-jima (Tokyo) 22° 71° 14° 57° --% 22° 71° 14° 57° 50%
Chichi-jima (Tokyo) 26° 78° 21° 69° --% 26° 78° 21° 69° 70%
Chiba (Chiba) 14° 57° 11° 51° --% 14° 57° 11° 51° 50%
Choshi (Chiba) 16° 60° 12° 53° --% 16° 60° 12° 53° 50%
Tateyama (Chiba) 16° 60° 11° 51° --% 16° 60° 11° 51° 50%
Yokohama (Kanagawa) 15° 59° 12° 53° --% 15° 59° 12° 53° 50%
Odawara (Kanagawa) 14° 57° 11° 51° --% 14° 57° 11° 51° 50%