JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Kanto Area

kanto

Tokyo


13° 55° / 42°
--%

Yokohama


13° 55° / 44°
--%

Chiba


12° 53° / 42°
--%

Utsunomiya


11° 51° / 35°
--%

Mito


12° 53° / 35°
--%

Maebashi


12° 53° / 37°
--%

Saitama


12° 53° / 39°
--%

Oshima


16° 60° / 48°
--%

Chichi-jima


25° 77° / 22° 71°
--%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  12 Dec. (Thursday) 13 Dec. (Friday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 12° 53° 35° --% 12° 53° 35° 10%
Tsuchiura (Ibaraki) 12° 53° 33° --% 12° 53° 33° 10%
Utsunomiya (Tochigi) 11° 51° 35° --% 11° 51° 35° 10%
Otawara (Tochigi) 48° 32° --% 48° 32° 10%
Maebashi (Gunma) 12° 53° 37° --% 12° 53° 37° 20%
Minakami (Gunma) 46° 33° --% 46° 33° 10%
Saitama (Saitama) 12° 53° 39° --% 12° 53° 39° 30%
Kumagaya (Saitama) 12° 53° 39° --% 12° 53° 39° 30%
Chichibu (Saitama) 11° 51° -1° 31° --% 11° 51° -1° 31° 30%
Tokyo (Tokyo) 13° 55° 42° --% 13° 55° 42° 30%
Oshima (Tokyo) 16° 60° 48° --% 16° 60° 48° 30%
Hachijo-jima (Tokyo) 19° 66° 13° 55° --% 19° 66° 13° 55° 30%
Chichi-jima (Tokyo) 25° 77° 22° 71° --% 25° 77° 22° 71° 30%
Chiba (Chiba) 12° 53° 42° --% 12° 53° 42° 30%
Choshi (Chiba) 14° 57° 48° --% 14° 57° 48° 30%
Tateyama (Chiba) 15° 59° 41° --% 15° 59° 41° 30%
Yokohama (Kanagawa) 13° 55° 44° --% 13° 55° 44° 30%
Odawara (Kanagawa) 12° 53° 39° --% 12° 53° 39° 30%