JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Kanto Area

kanto

Tokyo


29° 84° / 24° 75°
--%

Yokohama


29° 84° / 24° 75°
--%

Chiba


29° 84° / 26° 78°
--%

Utsunomiya


26° 78° / 22° 71°
--%

Mito


27° 80° / 22° 71°
--%

Maebashi


28° 82° / 22° 71°
--%

Saitama


29° 84° / 25° 77°
--%

Oshima


27° 80° / 24° 75°
--%

Chichi-jima


31° 87° / 28° 82°
--%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  10 Jul. (Friday) 11 Jul. (Saturday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 27° 80° 22° 71° --% 27° 80° 22° 71° 50%
Tsuchiura (Ibaraki) 29° 84° 24° 75° --% 29° 84° 24° 75° 50%
Utsunomiya (Tochigi) 26° 78° 22° 71° --% 26° 78° 22° 71° 50%
Otawara (Tochigi) 27° 80° 23° 73° --% 27° 80° 23° 73° 50%
Maebashi (Gunma) 28° 82° 22° 71° --% 28° 82° 22° 71° 50%
Minakami (Gunma) 25° 77° 19° 66° --% 25° 77° 19° 66° 50%
Saitama (Saitama) 29° 84° 25° 77° --% 29° 84° 25° 77° 50%
Kumagaya (Saitama) 28° 82° 23° 73° --% 28° 82° 23° 73° 50%
Chichibu (Saitama) 28° 82° 22° 71° --% 28° 82° 22° 71° 50%
Tokyo (Tokyo) 29° 84° 24° 75° --% 29° 84° 24° 75° 40%
Oshima (Tokyo) 27° 80° 24° 75° --% 27° 80° 24° 75° 60%
Hachijo-jima (Tokyo) 27° 80° 23° 73° --% 27° 80° 23° 73° 60%
Chichi-jima (Tokyo) 31° 87° 28° 82° --% 31° 87° 28° 82° 20%
Chiba (Chiba) 29° 84° 26° 78° --% 29° 84° 26° 78° 40%
Choshi (Chiba) 26° 78° 22° 71° --% 26° 78° 22° 71° 40%
Tateyama (Chiba) 28° 82° 24° 75° --% 28° 82° 24° 75° 40%
Yokohama (Kanagawa) 29° 84° 24° 75° --% 29° 84° 24° 75° 40%
Odawara (Kanagawa) 29° 84° 24° 75° --% 29° 84° 24° 75° 40%