JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Kanto Area

kanto

Tokyo


17° 63° / 46°
--%

Yokohama


17° 63° / 48°
--%

Chiba


16° 61° / 46°
--%

Utsunomiya


15° 59° / 37°
--%

Mito


16° 61° / 37°
--%

Maebashi


18° 64° / 41°
--%

Saitama


17° 63° / 43°
--%

Oshima


16° 61° / 48°
--%

Chichi-jima


23° 73° / 17° 63°
--%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  07 Apr. (Tuesday) 08 Apr. (Wednesday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 16° 61° 37° --% 19° 66° 37° 30%
Tsuchiura (Ibaraki) 16° 61° 41° --% 20° 68° 39° 30%
Utsunomiya (Tochigi) 15° 59° 37° --% 19° 66° 37° 30%
Otawara (Tochigi) 14° 57° 36° --% 19° 66° 37° 30%
Maebashi (Gunma) 18° 64° 41° --% 19° 66° 41° 30%
Minakami (Gunma) 15° 59° 33° --% 15° 59° 33° 40%
Saitama (Saitama) 17° 63° 43° --% 21° 69° 42° 30%
Kumagaya (Saitama) 17° 63° 43° --% 21° 69° 39° 30%
Chichibu (Saitama) 17° 63° 34° --% 21° 69° 37° 30%
Tokyo (Tokyo) 17° 63° 46° --% 21° 69° 42° 30%
Oshima (Tokyo) 16° 61° 48° --% 20° 68° 10° 50° 30%
Hachijo-jima (Tokyo) 17° 63° 11° 52° --% 20° 68° 13° 55° 30%
Chichi-jima (Tokyo) 23° 73° 17° 63° --% 21° 69° 16° 60° 60%
Chiba (Chiba) 16° 61° 46° --% 20° 68° 46° 30%
Choshi (Chiba) 15° 59° 46° --% 19° 66° 48° 30%
Tateyama (Chiba) 17° 63° 43° --% 20° 68° 10° 50° 30%
Yokohama (Kanagawa) 17° 63° 48° --% 20° 68° 46° 30%
Odawara (Kanagawa) 16° 61° 43° --% 21° 69° 44° 30%