JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Kanto Area

kanto

Tokyo


13° 55° / 42°
--%

Yokohama


13° 55° / 44°
--%

Chiba


12° 53° / 46°
--%

Utsunomiya


13° 55° / 35°
--%

Mito


13° 55° / 37°
--%

Maebashi


13° 55° / 37°
--%

Saitama


13° 55° / 35°
--%

Oshima


16° 60° / 10° 50°
--%

Chichi-jima


25° 77° / 20° 68°
--%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  04 Dec. (Friday) 05 Dec. (Saturday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 13° 55° 37° --% 13° 55° 37° 30%
Tsuchiura (Ibaraki) 13° 55° 39° --% 13° 55° 39° 30%
Utsunomiya (Tochigi) 13° 55° 35° --% 13° 55° 35° 10%
Otawara (Tochigi) 12° 53° -2° 29° --% 12° 53° -2° 29° 10%
Maebashi (Gunma) 13° 55° 37° --% 13° 55° 37° 10%
Minakami (Gunma) 10° 50° 32° --% 10° 50° 32° 30%
Saitama (Saitama) 13° 55° 35° --% 13° 55° 35° 30%
Kumagaya (Saitama) 13° 55° 37° --% 13° 55° 37° 30%
Chichibu (Saitama) 12° 53° -1° 31° --% 12° 53° -1° 31° 30%
Tokyo (Tokyo) 13° 55° 42° --% 13° 55° 42° 30%
Oshima (Tokyo) 16° 60° 10° 50° --% 16° 60° 10° 50° 50%
Hachijo-jima (Tokyo) 20° 68° 15° 59° --% 20° 68° 15° 59° 50%
Chichi-jima (Tokyo) 25° 77° 20° 68° --% 25° 77° 20° 68° 50%
Chiba (Chiba) 12° 53° 46° --% 12° 53° 46° 50%
Choshi (Chiba) 14° 57° 10° 50° --% 14° 57° 10° 50° 50%
Tateyama (Chiba) 16° 60° 46° --% 16° 60° 46° 50%
Yokohama (Kanagawa) 13° 55° 44° --% 13° 55° 44° 30%
Odawara (Kanagawa) 13° 55° 41° --% 13° 55° 41° 30%