JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Kanto Area

kanto

Tokyo


27° 80° / 18° 64°
--%

Yokohama


27° 80° / 20° 68°
--%

Chiba


26° 78° / 19° 66°
--%

Utsunomiya


27° 80° / 16° 60°
--%

Mito


26° 78° / 17° 62°
--%

Maebashi


27° 80° / 18° 64°
--%

Saitama


26° 78° / 17° 62°
--%

Oshima


25° 77° / 20° 68°
--%

Chichi-jima


32° 89° / 26° 78°
--%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  21 Sept. (Monday) 22 Sept. (Tuesday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 26° 78° 17° 62° --% 26° 78° 17° 62° 30%
Tsuchiura (Ibaraki) 25° 77° 17° 62° --% 25° 77° 17° 62° 30%
Utsunomiya (Tochigi) 27° 80° 16° 60° --% 27° 80° 16° 60° 30%
Otawara (Tochigi) 26° 78° 13° 55° --% 26° 78° 13° 55° 30%
Maebashi (Gunma) 27° 80° 18° 64° --% 27° 80° 18° 64° 30%
Minakami (Gunma) 21° 69° 14° 57° --% 21° 69° 14° 57° 30%
Saitama (Saitama) 26° 78° 17° 62° --% 26° 78° 17° 62° 30%
Kumagaya (Saitama) 28° 82° 18° 64° --% 28° 82° 18° 64° 30%
Chichibu (Saitama) 25° 77° 15° 59° --% 25° 77° 15° 59° 30%
Tokyo (Tokyo) 27° 80° 18° 64° --% 27° 80° 18° 64° 30%
Oshima (Tokyo) 25° 77° 20° 68° --% 25° 77° 20° 68° 50%
Hachijo-jima (Tokyo) 27° 80° 21° 69° --% 27° 80° 21° 69° 50%
Chichi-jima (Tokyo) 32° 89° 26° 78° --% 32° 89° 26° 78° 30%
Chiba (Chiba) 26° 78° 19° 66° --% 26° 78° 19° 66° 30%
Choshi (Chiba) 25° 77° 20° 68° --% 25° 77° 20° 68° 30%
Tateyama (Chiba) 26° 78° 18° 64° --% 26° 78° 18° 64° 30%
Yokohama (Kanagawa) 27° 80° 20° 68° --% 27° 80° 20° 68° 30%
Odawara (Kanagawa) 27° 80° 17° 62° --% 27° 80° 17° 62° 30%