JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Kanto Area

kanto

Tokyo


12° 53° / 33°
--%

Yokohama


11° 51° / 35°
--%

Chiba


11° 51° / 35°
--%

Utsunomiya


11° 51° / -3° 27°
--%

Mito


11° 51° / -2° 29°
--%

Maebashi


12° 53° / -1° 31°
--%

Saitama


12° 53° / -1° 31°
--%

Oshima


13° 55° / 39°
--%

Chichi-jima


20° 68° / 15° 59°
--%

Return to Map of Japan

[Legend] Highest Temperature / Lowest Temperature / Probability of Precipitation

  27 Feb. (Saturday) 28 Feb. (Sunday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 11° 51° -2° 29° --% 11° 51° -2° 29° 30%
Tsuchiura (Ibaraki) 12° 53° -2° 29° --% 12° 53° -2° 29° 30%
Utsunomiya (Tochigi) 11° 51° -3° 27° --% 11° 51° -3° 27° 20%
Otawara (Tochigi) 11° 51° -6° 22° --% 11° 51° -6° 22° 20%
Maebashi (Gunma) 12° 53° -1° 31° --% 12° 53° -1° 31° 20%
Minakami (Gunma) 48° -7° 20° --% 48° -7° 20° 20%
Saitama (Saitama) 12° 53° -1° 31° --% 12° 53° -1° 31° 20%
Kumagaya (Saitama) 12° 53° -1° 31° --% 12° 53° -1° 31° 20%
Chichibu (Saitama) 12° 53° -4° 25° --% 12° 53° -4° 25° 20%
Tokyo (Tokyo) 12° 53° 33° --% 12° 53° 33° 20%
Oshima (Tokyo) 13° 55° 39° --% 13° 55° 39° 30%
Hachijo-jima (Tokyo) 15° 59° 44° --% 15° 59° 44° 40%
Chichi-jima (Tokyo) 20° 68° 15° 59° --% 20° 68° 15° 59° 40%
Chiba (Chiba) 11° 51° 35° --% 11° 51° 35° 30%
Choshi (Chiba) 12° 53° 39° --% 12° 53° 39° 30%
Tateyama (Chiba) 11° 51° 32° --% 11° 51° 32° 30%
Yokohama (Kanagawa) 11° 51° 35° --% 11° 51° 35° 20%
Odawara (Kanagawa) 12° 53° -1° 31° --% 12° 53° -1° 31° 20%