JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Oita

  15 May (Saturday) ()
    High Low Precip   High Low Precip
Oita (Oita) 20° 68° 15° 59° --% ° ° ° ° --%
Nakatsu (Oita) 20° 68° 13° 55° --% ° ° ° ° --%
Hita (Oita) 22° 71° 13° 55° --% ° ° ° ° --%
Saiki (Oita) 20° 68° 13° 55° --% ° ° ° ° --%