JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

Tokyo

  15 May (Saturday) ()
    High Low Precip   High Low Precip
Tokyo (Tokyo) 19° 66° 12° 53° --% ° ° ° ° --%
Oshima (Tokyo) 17° 62° 12° 53° --% ° ° ° ° --%
Hachijo-jima (Tokyo) 20° 68° 13° 55° --% ° ° ° ° --%
Chichi-jima (Tokyo) 22° 71° 20° 68° --% ° ° ° ° --%