JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

九州・冲绳地区

kyushu

福冈


22° 72° / 14° 57°
--%

鹿儿岛


26° 79° / 16° 61°
--%

那霸


27° 81° / 22° 72°
--%

长崎


23° 73° / 14° 57°
--%

熊本


23° 73° / 14° 57°
--%

大分


24° 75° / 15° 59°
--%

宫崎


25° 77° / 14° 57°
--%

佐贺


23° 73° / 13° 55°
--%

石垣岛


28° 82° / 23° 73°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  24 十月 (星期三) 25 十月 (星期四)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
名濑 (鹿儿岛) 25° 77° 19° 66° --% 27° 80° 19° 66° 10%
福冈 (福冈) 22° 72° 14° 57° --% 23° 73° 14° 57° 0%
北九州 (福冈) 21° 70° 13° 55° --% 22° 71° 12° 53° 0%
饭冢 (福冈) 21° 70° 11° 52° --% 22° 71° 48° 0%
久留米 (福冈) 23° 73° 12° 54° --% 25° 77° 12° 53° 0%
大分 (大分) 24° 75° 15° 59° --% 23° 73° 13° 55° 0%
中津 (大分) 22° 72° 14° 57° --% 21° 69° 11° 51° 0%
日田 (大分) 24° 75° 12° 54° --% 25° 77° 46° 0%
佐伯 (大分) 23° 73° 15° 59° --% 22° 71° 13° 55° 0%
长崎 (长崎) 23° 73° 14° 57° --% 24° 75° 13° 55° 0%
佐世保 (长崎) 23° 73° 14° 57° --% 24° 75° 14° 57° 0%
严原 (长崎) 21° 70° 13° 55° --% 22° 71° 12° 53° 0%
福江 (长崎) 22° 72° 14° 57° --% 23° 73° 12° 53° 0%
佐贺 (佐贺) 23° 73° 13° 55° --% 24° 75° 12° 53° 0%
伊万里 (佐贺) 22° 72° 12° 54° --% 23° 73° 10° 50° 0%
熊本 (熊本) 23° 73° 14° 57° --% 25° 77° 11° 51° 0%
阿苏乙姬 (熊本) 21° 70° 48° --% 22° 71° 41° 0%
牛深 (熊本) 24° 75° 16° 61° --% 25° 77° 15° 59° 0%
人吉 (熊本) 24° 75° 13° 55° --% 25° 77° 46° 0%
宫崎 (宫崎) 25° 77° 14° 57° --% 23° 73° 13° 55° 10%
延冈 (宫崎) 25° 77° 13° 55° --% 24° 75° 11° 51° 10%
都城 (宫崎) 26° 79° 12° 54° --% 25° 77° 11° 51° 10%
高千穗 (宫崎) 22° 72° 11° 52° --% 23° 73° 44° 10%
鹿儿岛 (鹿儿岛) 26° 79° 16° 61° --% 25° 77° 14° 57° 10%
鹿屋 (鹿儿岛) 25° 77° 14° 57° --% 25° 77° 12° 53° 10%
西之表 (鹿儿岛) 24° 75° 19° 66° --% 24° 75° 18° 64° 10%
那霸 (冲绳) 27° 81° 22° 72° --% 27° 80° 22° 71° 20%
名护 (冲绳) 27° 81° 21° 70° --% 27° 80° 21° 69° 20%
久米岛 (冲绳) 27° 81° 22° 72° --% 26° 78° 22° 71° 20%
南大东岛 (冲绳) 28° 82° 20° 68° --% 27° 80° 22° 71° 20%
宫古岛 (冲绳) 27° 81° 23° 73° --% 27° 80° 23° 73° 20%
石垣岛 (冲绳) 28° 82° 23° 73° --% 29° 84° 23° 73° 20%
与那国岛 (冲绳) 27° 81° 23° 73° --% 28° 82° 23° 73° 20%