JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

九州・冲绳地区

kyushu

福冈


20° 68° / 44°
--%

鹿儿岛


21° 69° / 10° 50°
--%

那霸


24° 75° / 18° 64°
--%

长崎


19° 66° / 46°
--%

熊本


21° 69° / 41°
--%

大分


16° 60° / 39°
--%

宫崎


19° 66° / 46°
--%

佐贺


19° 66° / 41°
--%

石垣岛


25° 77° / 19° 66°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  10 三月 (星期三) 11 三月 (星期四)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
名濑 (鹿儿岛) 22° 71° 15° 59° --% 22° 71° 15° 59° 30%
福冈 (福冈) 20° 68° 44° --% 20° 68° 44° 30%
北九州 (福冈) 19° 66° 44° --% 19° 66° 44° 30%
饭冢 (福冈) 20° 68° 39° --% 20° 68° 39° 30%
久留米 (福冈) 20° 68° 41° --% 20° 68° 41° 30%
大分 (大分) 16° 60° 39° --% 16° 60° 39° 30%
中津 (大分) 15° 59° 41° --% 15° 59° 41° 30%
日田 (大分) 21° 69° 35° --% 21° 69° 35° 30%
佐伯 (大分) 16° 60° 39° --% 16° 60° 39° 30%
长崎 (长崎) 19° 66° 46° --% 19° 66° 46° 40%
佐世保 (长崎) 20° 68° 44° --% 20° 68° 44° 40%
严原 (长崎) 17° 62° 10° 50° --% 17° 62° 10° 50° 40%
福江 (长崎) 19° 66° 48° --% 19° 66° 48° 40%
佐贺 (佐贺) 19° 66° 41° --% 19° 66° 41° 30%
伊万里 (佐贺) 19° 66° 39° --% 19° 66° 39° 30%
熊本 (熊本) 21° 69° 41° --% 21° 69° 41° 30%
阿苏乙姬 (熊本) 17° 62° 33° --% 17° 62° 33° 30%
牛深 (熊本) 20° 68° 10° 50° --% 20° 68° 10° 50° 30%
人吉 (熊本) 21° 69° 37° --% 21° 69° 37° 30%
宫崎 (宫崎) 19° 66° 46° --% 19° 66° 46° 30%
延冈 (宫崎) 19° 66° 42° --% 19° 66° 42° 30%
都城 (宫崎) 20° 68° 42° --% 20° 68° 42° 30%
高千穗 (宫崎) 19° 66° 37° --% 19° 66° 37° 30%
鹿儿岛 (鹿儿岛) 21° 69° 10° 50° --% 21° 69° 10° 50° 30%
鹿屋 (鹿儿岛) 19° 66° 42° --% 19° 66° 42° 30%
西之表 (鹿儿岛) 19° 66° 12° 53° --% 19° 66° 12° 53° 30%
那霸 (冲绳) 24° 75° 18° 64° --% 24° 75° 18° 64° 20%
名护 (冲绳) 23° 73° 16° 60° --% 23° 73° 16° 60° 20%
久米岛 (冲绳) 24° 75° 17° 62° --% 24° 75° 17° 62° 20%
南大东岛 (冲绳) 23° 73° 17° 62° --% 23° 73° 17° 62° 10%
宫古岛 (冲绳) 23° 73° 19° 66° --% 23° 73° 19° 66° 20%
石垣岛 (冲绳) 25° 77° 19° 66° --% 25° 77° 19° 66° 20%
与那国岛 (冲绳) 25° 77° 19° 66° --% 25° 77° 19° 66° 20%