JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

九州・冲绳地区

kyushu

福冈


35° 95° / 27° 80°
--%

鹿儿岛


36° 96° / 26° 78°
--%

那霸


32° 89° / 27° 80°
--%

长崎


33° 91° / 26° 78°
--%

熊本


37° 98° / 26° 78°
--%

大分


36° 96° / 26° 78°
--%

宫崎


35° 95° / 26° 78°
--%

佐贺


35° 95° / 26° 78°
--%

石垣岛


32° 89° / 27° 80°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  15 八月 (星期六) 16 八月 (星期天)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
名濑 (鹿儿岛) 33° 91° 25° 77° --% 33° 91° 25° 77° 10%
福冈 (福冈) 35° 95° 27° 80° --% 35° 95° 27° 80° 10%
北九州 (福冈) 34° 93° 27° 80° --% 34° 93° 27° 80° 10%
饭冢 (福冈) 34° 93° 25° 77° --% 34° 93° 25° 77° 10%
久留米 (福冈) 36° 96° 25° 77° --% 36° 96° 25° 77° 10%
大分 (大分) 36° 96° 26° 78° --% 36° 96° 26° 78° 10%
中津 (大分) 33° 91° 25° 77° --% 33° 91° 25° 77° 10%
日田 (大分) 37° 98° 24° 75° --% 37° 98° 24° 75° 10%
佐伯 (大分) 34° 93° 25° 77° --% 34° 93° 25° 77° 10%
长崎 (长崎) 33° 91° 26° 78° --% 33° 91° 26° 78° 10%
佐世保 (长崎) 33° 91° 25° 77° --% 33° 91° 25° 77° 10%
严原 (长崎) 33° 91° 27° 80° --% 33° 91° 27° 80° 10%
福江 (长崎) 33° 91° 25° 77° --% 33° 91° 25° 77° 10%
佐贺 (佐贺) 35° 95° 26° 78° --% 35° 95° 26° 78° 10%
伊万里 (佐贺) 33° 91° 24° 75° --% 33° 91° 24° 75° 10%
熊本 (熊本) 37° 98° 26° 78° --% 37° 98° 26° 78° 10%
阿苏乙姬 (熊本) 33° 91° 22° 71° --% 33° 91° 22° 71° 10%
牛深 (熊本) 34° 93° 26° 78° --% 34° 93° 26° 78° 10%
人吉 (熊本) 37° 98° 24° 75° --% 37° 98° 24° 75° 10%
宫崎 (宫崎) 35° 95° 26° 78° --% 35° 95° 26° 78° 10%
延冈 (宫崎) 35° 95° 25° 77° --% 35° 95° 25° 77° 10%
都城 (宫崎) 36° 96° 25° 77° --% 36° 96° 25° 77° 10%
高千穗 (宫崎) 37° 98° 23° 73° --% 37° 98° 23° 73° 10%
鹿儿岛 (鹿儿岛) 36° 96° 26° 78° --% 36° 96° 26° 78° 10%
鹿屋 (鹿儿岛) 34° 93° 25° 77° --% 34° 93° 25° 77° 10%
西之表 (鹿儿岛) 32° 89° 28° 82° --% 32° 89° 28° 82° 10%
那霸 (冲绳) 32° 89° 27° 80° --% 32° 89° 27° 80° 30%
名护 (冲绳) 33° 91° 27° 80° --% 33° 91° 27° 80° 30%
久米岛 (冲绳) 32° 89° 26° 78° --% 32° 89° 26° 78° 30%
南大东岛 (冲绳) 33° 91° 28° 82° --% 33° 91° 28° 82° 10%
宫古岛 (冲绳) 31° 87° 27° 80° --% 31° 87° 27° 80° 30%
石垣岛 (冲绳) 32° 89° 27° 80° --% 32° 89° 27° 80° 30%
与那国岛 (冲绳) 31° 87° 26° 78° --% 31° 87° 26° 78° 30%