JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

九州・冲绳地区

kyushu

福冈


25° 77° / 20° 68°
--%

鹿儿岛


30° 86° / 23° 73°
--%

那霸


30° 86° / 25° 77°
--%

长崎


26° 78° / 20° 68°
--%

熊本


28° 82° / 21° 69°
--%

大分


26° 78° / 20° 68°
--%

宫崎


30° 86° / 21° 69°
--%

佐贺


26° 78° / 21° 69°
--%

石垣岛


31° 87° / 26° 78°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  23 九月 (星期三) 24 九月 (星期四)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
名濑 (鹿儿岛) 30° 86° 24° 75° --% 30° 86° 24° 75° 30%
福冈 (福冈) 25° 77° 20° 68° --% 25° 77° 20° 68° 80%
北九州 (福冈) 23° 73° 20° 68° --% 23° 73° 20° 68° 80%
饭冢 (福冈) 23° 73° 19° 66° --% 23° 73° 19° 66° 80%
久留米 (福冈) 25° 77° 21° 69° --% 25° 77° 21° 69° 80%
大分 (大分) 26° 78° 20° 68° --% 26° 78° 20° 68° 80%
中津 (大分) 23° 73° 20° 68° --% 23° 73° 20° 68° 80%
日田 (大分) 25° 77° 19° 66° --% 25° 77° 19° 66° 80%
佐伯 (大分) 25° 77° 21° 69° --% 25° 77° 21° 69° 80%
长崎 (长崎) 26° 78° 20° 68° --% 26° 78° 20° 68° 40%
佐世保 (长崎) 25° 77° 22° 71° --% 25° 77° 22° 71° 40%
严原 (长崎) 21° 69° 18° 64° --% 21° 69° 18° 64° 40%
福江 (长崎) 23° 73° 19° 66° --% 23° 73° 19° 66° 40%
佐贺 (佐贺) 26° 78° 21° 69° --% 26° 78° 21° 69° 40%
伊万里 (佐贺) 23° 73° 19° 66° --% 23° 73° 19° 66° 40%
熊本 (熊本) 28° 82° 21° 69° --% 28° 82° 21° 69° 40%
阿苏乙姬 (熊本) 23° 73° 17° 62° --% 23° 73° 17° 62° 40%
牛深 (熊本) 28° 82° 21° 69° --% 28° 82° 21° 69° 40%
人吉 (熊本) 29° 84° 20° 68° --% 29° 84° 20° 68° 40%
宫崎 (宫崎) 30° 86° 21° 69° --% 30° 86° 21° 69° 30%
延冈 (宫崎) 28° 82° 21° 69° --% 28° 82° 21° 69° 30%
都城 (宫崎) 30° 86° 21° 69° --% 30° 86° 21° 69° 30%
高千穗 (宫崎) 27° 80° 18° 64° --% 27° 80° 18° 64° 30%
鹿儿岛 (鹿儿岛) 30° 86° 23° 73° --% 30° 86° 23° 73° 30%
鹿屋 (鹿儿岛) 28° 82° 21° 69° --% 28° 82° 21° 69° 30%
西之表 (鹿儿岛) 28° 82° 23° 73° --% 28° 82° 23° 73° 30%
那霸 (冲绳) 30° 86° 25° 77° --% 30° 86° 25° 77° 30%
名护 (冲绳) 31° 87° 26° 78° --% 31° 87° 26° 78° 30%
久米岛 (冲绳) 31° 87° 25° 77° --% 31° 87° 25° 77° 30%
南大东岛 (冲绳) 31° 87° 25° 77° --% 31° 87° 25° 77° 20%
宫古岛 (冲绳) 30° 86° 26° 78° --% 30° 86° 26° 78° 30%
石垣岛 (冲绳) 31° 87° 26° 78° --% 31° 87° 26° 78° 30%
与那国岛 (冲绳) 31° 87° 26° 78° --% 31° 87° 26° 78° 30%