JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

九州・冲绳地区

kyushu

福冈


14° 57° / 42°
--%

鹿儿岛


17° 62° / 46°
--%

那霸


24° 75° / 17° 62°
--%

长崎


15° 59° / 44°
--%

熊本


16° 60° / 39°
--%

大分


15° 59° / 39°
--%

宫崎


16° 60° / 41°
--%

佐贺


13° 55° / 39°
--%

石垣岛


25° 77° / 20° 68°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  21 一月 (星期二) 22 一月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
名濑 (鹿儿岛) 21° 69° 13° 55° --% 21° 69° 13° 55° 30%
福冈 (福冈) 14° 57° 42° --% 14° 57° 42° 50%
北九州 (福冈) 11° 51° 39° --% 11° 51° 39° 50%
饭冢 (福冈) 11° 51° 37° --% 11° 51° 37° 50%
久留米 (福冈) 12° 53° 39° --% 12° 53° 39° 50%
大分 (大分) 15° 59° 39° --% 15° 59° 39° 40%
中津 (大分) 12° 53° 35° --% 12° 53° 35° 40%
日田 (大分) 12° 53° 32° --% 12° 53° 32° 40%
佐伯 (大分) 14° 57° 35° --% 14° 57° 35° 40%
长崎 (长崎) 15° 59° 44° --% 15° 59° 44° 50%
佐世保 (长崎) 14° 57° 41° --% 14° 57° 41° 50%
严原 (长崎) 13° 55° 44° --% 13° 55° 44° 50%
福江 (长崎) 18° 64° 42° --% 18° 64° 42° 50%
佐贺 (佐贺) 13° 55° 39° --% 13° 55° 39° 50%
伊万里 (佐贺) 12° 53° 35° --% 12° 53° 35° 50%
熊本 (熊本) 16° 60° 39° --% 16° 60° 39° 40%
阿苏乙姬 (熊本) 12° 53° -2° 29° --% 12° 53° -2° 29° 40%
牛深 (熊本) 17° 62° 10° 50° --% 17° 62° 10° 50° 40%
人吉 (熊本) 13° 55° 33° --% 13° 55° 33° 40%
宫崎 (宫崎) 16° 60° 41° --% 16° 60° 41° 40%
延冈 (宫崎) 15° 59° 37° --% 15° 59° 37° 40%
都城 (宫崎) 16° 60° 35° --% 16° 60° 35° 40%
高千穗 (宫崎) 14° 57° -1° 31° --% 14° 57° -1° 31° 40%
鹿儿岛 (鹿儿岛) 17° 62° 46° --% 17° 62° 46° 40%
鹿屋 (鹿儿岛) 17° 62° 37° --% 17° 62° 37° 40%
西之表 (鹿儿岛) 19° 66° 11° 51° --% 19° 66° 11° 51° 40%
那霸 (冲绳) 24° 75° 17° 62° --% 24° 75° 17° 62° 10%
名护 (冲绳) 23° 73° 15° 59° --% 23° 73° 15° 59° 10%
久米岛 (冲绳) 24° 75° 17° 62° --% 24° 75° 17° 62° 10%
南大东岛 (冲绳) 24° 75° 18° 64° --% 24° 75° 18° 64° 20%
宫古岛 (冲绳) 24° 75° 19° 66° --% 24° 75° 19° 66° 10%
石垣岛 (冲绳) 25° 77° 20° 68° --% 25° 77° 20° 68° 10%
与那国岛 (冲绳) 25° 77° 20° 68° --% 25° 77° 20° 68° 10%