JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

九州・冲绳地区

kyushu

福冈


11° 51° / 39°
--%

鹿儿岛


14° 57° / 42°
--%

那霸


22° 71° / 17° 62°
--%

长崎


12° 53° / 37°
--%

熊本


11° 51° / 35°
--%

大分


12° 53° / 35°
--%

宫崎


14° 57° / 39°
--%

佐贺


11° 51° / 37°
--%

石垣岛


24° 75° / 19° 66°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  09 一月 (星期三) 10 一月 (星期四)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
名濑 (鹿儿岛) 19° 66° 12° 53° --% 19° 66° 12° 53° 30%
福冈 (福冈) 11° 51° 39° --% 11° 51° 39° 30%
北九州 (福冈) 11° 51° 35° --% 11° 51° 35° 30%
饭冢 (福冈) 10° 50° 33° --% 10° 50° 33° 30%
久留米 (福冈) 10° 50° 37° --% 10° 50° 37° 30%
大分 (大分) 12° 53° 35° --% 12° 53° 35° 30%
中津 (大分) 11° 51° 33° --% 11° 51° 33° 30%
日田 (大分) 11° 51° 32° --% 11° 51° 32° 30%
佐伯 (大分) 12° 53° 33° --% 12° 53° 33° 30%
长崎 (长崎) 12° 53° 37° --% 12° 53° 37° 30%
佐世保 (长崎) 12° 53° 39° --% 12° 53° 39° 30%
严原 (长崎) 48° 35° --% 48° 35° 30%
福江 (长崎) 12° 53° 35° --% 12° 53° 35° 30%
佐贺 (佐贺) 11° 51° 37° --% 11° 51° 37° 30%
伊万里 (佐贺) 12° 53° 37° --% 12° 53° 37° 30%
熊本 (熊本) 11° 51° 35° --% 11° 51° 35° 30%
阿苏乙姬 (熊本) 46° -3° 27° --% 46° -3° 27° 30%
牛深 (熊本) 13° 55° 42° --% 13° 55° 42° 30%
人吉 (熊本) 12° 53° 32° --% 12° 53° 32° 30%
宫崎 (宫崎) 14° 57° 39° --% 14° 57° 39° 30%
延冈 (宫崎) 13° 55° 37° --% 13° 55° 37° 30%
都城 (宫崎) 13° 55° 35° --% 13° 55° 35° 30%
高千穗 (宫崎) 10° 50° -2° 29° --% 10° 50° -2° 29° 30%
鹿儿岛 (鹿儿岛) 14° 57° 42° --% 14° 57° 42° 30%
鹿屋 (鹿儿岛) 14° 57° 37° --% 14° 57° 37° 30%
西之表 (鹿儿岛) 16° 60° 48° --% 16° 60° 48° 30%
那霸 (冲绳) 22° 71° 17° 62° --% 22° 71° 17° 62° 40%
名护 (冲绳) 21° 69° 16° 60° --% 21° 69° 16° 60° 40%
久米岛 (冲绳) 21° 69° 17° 62° --% 21° 69° 17° 62° 40%
南大东岛 (冲绳) 22° 71° 16° 60° --% 22° 71° 16° 60° 20%
宫古岛 (冲绳) 22° 71° 18° 64° --% 22° 71° 18° 64° 70%
石垣岛 (冲绳) 24° 75° 19° 66° --% 24° 75° 19° 66° 70%
与那国岛 (冲绳) 24° 75° 20° 68° --% 24° 75° 20° 68° 70%