JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

东北地区

tohoku

仙台


14° 57° / 43°
--%

青森


11° 52° / 37°
--%

盛冈


11° 52° / 37°
--%

秋田


11° 52° / 39°
--%

山形


13° 55° / 39°
--%

福岛


15° 59° / 43°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  09 四月 (星期四) 10 四月 (星期五)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 11° 52° 37° --% 10° 50° 37° 60%
陆奥 (青森) 11° 52° 37° --% 48° 33° 40%
八户 (青森) 12° 54° 37° --% 10° 50° 37° 40%
秋田 (秋田) 11° 52° 39° --% 10° 50° 39° 60%
横手 (秋田) 11° 52° 36° --% 44° 33° 60%
盛冈 (岩手) 11° 52° 37° --% 10° 50° 35° 40%
宫古 (岩手) 13° 55° 41° --% 11° 51° 37° 30%
大船渡 (岩手) 13° 55° 41° --% 11° 51° 39° 30%
仙台 (宫城) 14° 57° 43° --% 13° 55° 41° 30%
白石 (宫城) 13° 55° 39° --% 11° 51° 37° 40%
山形 (山形) 13° 55° 39° --% 11° 51° 37° 50%
米泽 (山形) 12° 54° 36° --% 46° 33° 50%
酒田 (山形) 12° 54° 41° --% 46° 39° 50%
新庄 (山形) 11° 52° 37° --% 44° 35° 50%
福岛 (福岛) 15° 59° 43° --% 13° 55° 39° 30%
小名浜 (福岛) 15° 59° 43° --% 13° 55° 42° 30%
会津若松 (福岛) 12° 54° 37° --% 10° 50° 35° 50%