JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

东北地区

tohoku

仙台


10° 50° / 39°
--%

青森


42° / 33°
--%

盛冈


41° / -1° 31°
--%

秋田


44° / 35°
--%

山形


46° / 35°
--%

福岛


10° 50° / 39°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  03 十二月 (星期四) 04 十二月 (星期五)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 42° 33° --% 42° 33° 40%
陆奥 (青森) 42° 33° --% 42° 33° 40%
八户 (青森) 42° 33° --% 42° 33° 20%
秋田 (秋田) 44° 35° --% 44° 35° 40%
横手 (秋田) 42° 33° --% 42° 33° 40%
盛冈 (岩手) 41° -1° 31° --% 41° -1° 31° 20%
宫古 (岩手) 48° 32° --% 48° 32° 20%
大船渡 (岩手) 48° 33° --% 48° 33° 20%
仙台 (宫城) 10° 50° 39° --% 10° 50° 39° 20%
白石 (宫城) 48° 33° --% 48° 33° 20%
山形 (山形) 46° 35° --% 46° 35° 50%
米泽 (山形) 46° 33° --% 46° 33° 50%
酒田 (山形) 46° 39° --% 46° 39° 50%
新庄 (山形) 42° 35° --% 42° 35° 50%
福岛 (福岛) 10° 50° 39° --% 10° 50° 39° 20%
小名浜 (福岛) 13° 55° 41° --% 13° 55° 41° 20%
会津若松 (福岛) 46° 35° --% 46° 35° 50%

今日 (日本时间)

02 十二月

温度单位设置:

旅游景点: