JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

东北地区

tohoku

仙台


26° 79° / 20° 68°
--%

青森


28° 82° / 19° 66°
--%

盛冈


29° 84° / 20° 68°
--%

秋田


27° 81° / 21° 70°
--%

山形


28° 82° / 20° 68°
--%

福岛


26° 79° / 21° 70°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  09 七月 (星期四) 10 七月 (星期五)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 28° 82° 19° 66° --% 28° 82° 17° 62° 20%
陆奥 (青森) 28° 82° 18° 64° --% 26° 78° 14° 57° 20%
八户 (青森) 27° 81° 18° 64° --% 27° 80° 17° 62° 20%
秋田 (秋田) 27° 81° 21° 70° --% 29° 84° 19° 66° 30%
横手 (秋田) 28° 82° 20° 68° --% 29° 84° 19° 66° 30%
盛冈 (岩手) 29° 84° 20° 68° --% 30° 86° 18° 64° 30%
宫古 (岩手) 24° 75° 17° 63° --% 25° 77° 17° 62° 30%
大船渡 (岩手) 27° 81° 19° 66° --% 27° 80° 19° 66° 30%
仙台 (宫城) 26° 79° 20° 68° --% 27° 80° 21° 69° 30%
白石 (宫城) 25° 77° 19° 66° --% 26° 78° 19° 66° 30%
山形 (山形) 28° 82° 20° 68° --% 29° 84° 21° 69° 30%
米泽 (山形) 27° 81° 20° 68° --% 27° 80° 20° 68° 30%
酒田 (山形) 26° 79° 21° 70° --% 27° 80° 21° 69° 30%
新庄 (山形) 27° 81° 20° 68° --% 26° 78° 21° 69° 30%
福岛 (福岛) 26° 79° 21° 70° --% 28° 82° 21° 69° 40%
小名浜 (福岛) 23° 73° 19° 66° --% 24° 75° 19° 66° 40%
会津若松 (福岛) 25° 77° 20° 68° --% 28° 82° 20° 68° 40%