JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

东北地区

tohoku

仙台


43° / -1° 30°
--%

青森


39° / -3° 27°
--%

盛冈


39° / -8° 18°
--%

秋田


43° / -3° 27°
--%

山形


45° / -5° 23°
--%

福岛


45° / -1° 30°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  27 一月 (星期一) 28 一月 (星期二)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 39° -3° 27° --% 42° -2° 29° 30%
陆奥 (青森) 39° -4° 25° --% 37° -3° 27° 30%
八户 (青森) 39° -4° 25° --% 37° -2° 29° 30%
秋田 (秋田) 43° -3° 27° --% 41° 33° 50%
横手 (秋田) 39° -6° 21° --% 41° 33° 50%
盛冈 (岩手) 39° -8° 18° --% 37° -3° 27° 50%
宫古 (岩手) 43° -5° 23° --% 41° 33° 50%
大船渡 (岩手) 43° -3° 27° --% 42° 32° 50%
仙台 (宫城) 43° -1° 30° --% 41° 33° 70%
白石 (宫城) 41° -5° 23° --% 39° -1° 31° 70%
山形 (山形) 45° -5° 23° --% 39° 32° 70%
米泽 (山形) 43° -5° 23° --% 39° 32° 70%
酒田 (山形) 44° 37° --% 44° 37° 70%
新庄 (山形) 39° -4° 25° --% 39° 33° 70%
福岛 (福岛) 45° -1° 30° --% 39° 32° 70%
小名浜 (福岛) 46° 37° --% 46° 37° 70%
会津若松 (福岛) 45° -3° 27° --% 41° 32° 70%