JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

东北地区

tohoku

仙台


25° 77° / 16° 60°
--%

青森


25° 77° / 15° 59°
--%

盛冈


25° 77° / 13° 55°
--%

秋田


26° 78° / 15° 59°
--%

山形


26° 78° / 15° 59°
--%

福岛


26° 78° / 16° 60°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  21 九月 (星期一) 22 九月 (星期二)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 25° 77° 15° 59° --% 25° 77° 15° 59° 20%
陆奥 (青森) 22° 71° 14° 57° --% 22° 71° 14° 57° 40%
八户 (青森) 23° 73° 15° 59° --% 23° 73° 15° 59° 40%
秋田 (秋田) 26° 78° 15° 59° --% 26° 78° 15° 59° 20%
横手 (秋田) 26° 78° 14° 57° --% 26° 78° 14° 57° 20%
盛冈 (岩手) 25° 77° 13° 55° --% 25° 77° 13° 55° 30%
宫古 (岩手) 21° 69° 16° 60° --% 21° 69° 16° 60° 40%
大船渡 (岩手) 23° 73° 16° 60° --% 23° 73° 16° 60° 40%
仙台 (宫城) 25° 77° 16° 60° --% 25° 77° 16° 60° 40%
白石 (宫城) 24° 75° 14° 57° --% 24° 75° 14° 57° 40%
山形 (山形) 26° 78° 15° 59° --% 26° 78° 15° 59° 30%
米泽 (山形) 25° 77° 12° 53° --% 25° 77° 12° 53° 30%
酒田 (山形) 25° 77° 15° 59° --% 25° 77° 15° 59° 30%
新庄 (山形) 26° 78° 13° 55° --% 26° 78° 13° 55° 30%
福岛 (福岛) 26° 78° 16° 60° --% 26° 78° 16° 60° 30%
小名浜 (福岛) 25° 77° 17° 62° --% 25° 77° 17° 62° 30%
会津若松 (福岛) 27° 80° 14° 57° --% 27° 80° 14° 57° 30%