JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

东北地区

tohoku

仙台


11° 51° / 33°
--%

青森


48° / 33°
--%

盛冈


10° 50° / -2° 29°
--%

秋田


10° 50° / 32°
--%

山形


10° 50° / -3° 27°
--%

福岛


15° 59° / 32°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  10 三月 (星期三) 11 三月 (星期四)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 48° 33° --% 48° 33° 20%
陆奥 (青森) 48° -3° 27° --% 48° -3° 27° 20%
八户 (青森) 11° 51° 32° --% 11° 51° 32° 10%
秋田 (秋田) 10° 50° 32° --% 10° 50° 32° 20%
横手 (秋田) 44° -4° 25° --% 44° -4° 25° 20%
盛冈 (岩手) 10° 50° -2° 29° --% 10° 50° -2° 29° 10%
宫古 (岩手) 13° 55° -1° 31° --% 13° 55° -1° 31° 10%
大船渡 (岩手) 12° 53° 33° --% 12° 53° 33° 10%
仙台 (宫城) 11° 51° 33° --% 11° 51° 33° 10%
白石 (宫城) 13° 55° -3° 27° --% 13° 55° -3° 27° 10%
山形 (山形) 10° 50° -3° 27° --% 10° 50° -3° 27° 20%
米泽 (山形) 48° -6° 22° --% 48° -6° 22° 20%
酒田 (山形) 10° 50° 32° --% 10° 50° 32° 20%
新庄 (山形) 44° -5° 23° --% 44° -5° 23° 20%
福岛 (福岛) 15° 59° 32° --% 15° 59° 32° 10%
小名浜 (福岛) 11° 51° 33° --% 11° 51° 33° 10%
会津若松 (福岛) 10° 50° -3° 27° --% 10° 50° -3° 27° 20%