JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

东北地区

tohoku

仙台


18° 64° / 39°
--%

青森


13° 55° / 36°
--%

盛冈


10° 50° / -1° 30°
--%

秋田


14° 57° / 36°
--%

山形


17° 63° / 37°
--%

福岛


16° 61° / 39°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  18 十一月 (星期一) 19 十一月 (星期二)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 13° 55° 36° --% 46° 35° 80%
陆奥 (青森) 12° 54° -2° 28° --% 44° 35° 60%
八户 (青森) 10° 50° 35° --% 10° 50° 35° 60%
秋田 (秋田) 14° 57° 36° --% 11° 51° 39° 80%
横手 (秋田) 13° 55° 36° --% 11° 51° 37° 80%
盛冈 (岩手) 10° 50° -1° 30° --% 10° 50° 33° 70%
宫古 (岩手) 16° 61° 34° --% 13° 55° 37° 40%
大船渡 (岩手) 15° 59° 36° --% 14° 57° 39° 40%
仙台 (宫城) 18° 64° 39° --% 16° 60° 42° 40%
白石 (宫城) 17° 63° 34° --% 14° 57° 39° 50%
山形 (山形) 17° 63° 37° --% 13° 55° 37° 80%
米泽 (山形) 17° 63° 36° --% 13° 55° 42° 80%
酒田 (山形) 16° 61° 41° --% 13° 55° 44° 80%
新庄 (山形) 13° 55° 36° --% 11° 51° 41° 80%
福岛 (福岛) 16° 61° 39° --% 15° 59° 42° 40%
小名浜 (福岛) 20° 68° 43° --% 20° 68° 10° 50° 40%
会津若松 (福岛) 17° 63° 39° --% 12° 53° 39° 80%

今日 (日本时间)

18 十一月

温度单位设置:

旅游景点: