JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

青森

  09 四月 (星期四) 10 四月 (星期五)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 11° 52° 37° --% 10° 50° 37° 60%
陆奥 (青森) 11° 52° 37° --% 48° 33° 40%
八户 (青森) 12° 54° 37° --% 10° 50° 37° 40%