JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

青森

  09 七月 (星期四) 10 七月 (星期五)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 28° 82° 19° 66° --% 28° 82° 17° 62° 20%
陆奥 (青森) 28° 82° 18° 64° --% 26° 78° 14° 57° 20%
八户 (青森) 27° 81° 18° 64° --% 27° 80° 17° 62° 20%