JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福井

  25 九月 (星期五) 26 九月 (星期六)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
福井 (福井) 26° 78° 19° 66° --% 26° 78° 19° 66° 60%
敦贺 (福井) 25° 77° 20° 68° --% 25° 77° 20° 68° 60%