JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福井

  22 二月 (星期六) 23 二月 (星期天)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
福井 (福井) 48° 41° --% 48° 41° 60%
敦贺 (福井) 48° 42° --% 48° 42° 60%