JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

新潟

  25 九月 (星期五) 26 九月 (星期六)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
新潟 (新潟) 26° 78° 19° 66° --% 26° 78° 19° 66° 60%
长冈 (新潟) 26° 78° 20° 68° --% 26° 78° 20° 68° 60%
高田 (新潟) 26° 78° 20° 68° --% 26° 78° 20° 68° 60%
相川 (新潟) 26° 78° 21° 69° --% 26° 78° 21° 69° 60%