JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

新潟

  16 十二月 (星期一) 17 十二月 (星期二)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
新潟 (新潟) 14° 57° 37° --% 14° 57° 37° 40%
长冈 (新潟) 13° 55° 35° --% 13° 55° 35° 40%
高田 (新潟) 15° 59° 37° --% 15° 59° 37° 40%
相川 (新潟) 15° 59° 44° --% 15° 59° 44° 40%

今日 (日本时间)

15 十二月

温度单位设置:

旅游景点: