JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

新潟

  16 十月 (星期三) 17 十月 (星期四)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
新潟 (新潟) 19° 66° 10° 50° --% 20° 68° 11° 51° 20%
长冈 (新潟) 19° 66° 10° 50° --% 21° 69° 10° 50° 20%
高田 (新潟) 19° 66° 48° --% 20° 68° 10° 50° 20%
相川 (新潟) 17° 63° 11° 52° --% 19° 66° 11° 51° 20%