JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

山形

  07 三月 (星期天) 08 三月 (星期一)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
山形 (山形) 44° -5° 23° --% 44° -5° 23° 20%
米泽 (山形) 41° -8° 18° --% 41° -8° 18° 20%
酒田 (山形) 44° -3° 27° --% 44° -3° 27° 20%
新庄 (山形) 39° -8° 18° --% 39° -8° 18° 20%