JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

宫崎

  07 三月 (星期天) 08 三月 (星期一)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
宫崎 (宫崎) 18° 64° 48° --% 18° 64° 48° 40%
延冈 (宫崎) 19° 66° 44° --% 19° 66° 44° 40%
都城 (宫崎) 19° 66° 44° --% 19° 66° 44° 40%
高千穗 (宫崎) 19° 66° 37° --% 19° 66° 37° 40%