JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

兵库

  07 三月 (星期天) 08 三月 (星期一)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
神户 (兵库) 14° 57° 42° --% 14° 57° 42° 30%
丰冈 (兵库) 11° 51° 32° --% 11° 51° 32° 20%