JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

富山

  07 三月 (星期天) 08 三月 (星期一)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
富山 (富山) 48° 35° --% 48° 35° 30%
高冈 (富山) 46° 33° --% 46° 33° 30%