JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

九州・冲绳地区

kyushu

福冈


13° 55° / 46°
50%

鹿儿岛


17° 62° / 10° 50°
40%

那霸


22° 71° / 17° 62°
50%

长崎


13° 55° / 46°
40%

熊本


14° 57° / 44°
40%

大分


15° 59° / 10° 50°
40%

宫崎


19° 66° / 10° 50°
40%

佐贺


13° 55° / 44°
30%

石垣岛


20° 68° / 15° 59°
50%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  21 一月 (星期四) 22 一月 (星期五)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
名濑 (鹿儿岛) 22° 71° 16° 60° --% 22° 71° 16° 60° 60%
福冈 (福冈) 16° 60° 11° 51° --% 16° 60° 11° 51° 80%
北九州 (福冈) 16° 60° 12° 53° --% 16° 60° 12° 53° 80%
饭冢 (福冈) 15° 59° 11° 51° --% 15° 59° 11° 51° 80%
久留米 (福冈) 16° 60° 10° 50° --% 16° 60° 10° 50° 80%
大分 (大分) 19° 66° 46° --% 19° 66° 46° 70%
中津 (大分) 17° 62° 46° --% 17° 62° 46° 70%
日田 (大分) 16° 60° 46° --% 16° 60° 46° 70%
佐伯 (大分) 19° 66° 44° --% 19° 66° 44° 70%
长崎 (长崎) 17° 62° 11° 51° --% 17° 62° 11° 51° 80%
佐世保 (长崎) 17° 62° 13° 55° --% 17° 62° 13° 55° 80%
严原 (长崎) 16° 60° 46° --% 16° 60° 46° 80%
福江 (长崎) 19° 66° 11° 51° --% 19° 66° 11° 51° 80%
佐贺 (佐贺) 16° 60° 11° 51° --% 16° 60° 11° 51° 80%
伊万里 (佐贺) 16° 60° 11° 51° --% 16° 60° 11° 51° 80%
熊本 (熊本) 17° 62° 46° --% 17° 62° 46° 70%
阿苏乙姬 (熊本) 14° 57° 41° --% 14° 57° 41° 70%
牛深 (熊本) 19° 66° 12° 53° --% 19° 66° 12° 53° 70%
人吉 (熊本) 18° 64° 39° --% 18° 64° 39° 70%
宫崎 (宫崎) 21° 69° 48° --% 21° 69° 48° 40%
延冈 (宫崎) 20° 68° 44° --% 20° 68° 44° 40%
都城 (宫崎) 20° 68° 42° --% 20° 68° 42° 40%
高千穗 (宫崎) 17° 62° 39° --% 17° 62° 39° 40%
鹿儿岛 (鹿儿岛) 20° 68° 11° 51° --% 20° 68° 11° 51° 40%
鹿屋 (鹿儿岛) 20° 68° 41° --% 20° 68° 41° 40%
西之表 (鹿儿岛) 21° 69° 14° 57° --% 21° 69° 14° 57° 40%
那霸 (冲绳) 22° 71° 19° 66° --% 22° 71° 19° 66° 70%
名护 (冲绳) 22° 71° 19° 66° --% 22° 71° 19° 66° 70%
久米岛 (冲绳) 23° 73° 20° 68° --% 23° 73° 20° 68° 70%
南大东岛 (冲绳) 23° 73° 20° 68° --% 23° 73° 20° 68° 70%
宫古岛 (冲绳) 23° 73° 20° 68° --% 23° 73° 20° 68° 70%
石垣岛 (冲绳) 23° 73° 21° 69° --% 23° 73° 21° 69° 70%
与那国岛 (冲绳) 23° 73° 21° 69° --% 23° 73° 21° 69° 70%