JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

东北地区

tohoku

仙台


23° 73° / 20° 68°
50%

青森


21° 69° / 18° 64°
50%

盛冈


22° 71° / 17° 62°
40%

秋田


24° 75° / 20° 68°
50%

山形


23° 73° / 18° 64°
40%

福岛


24° 75° / 20° 68°
50%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  19 九月 (星期六) 20 九月 (星期天)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 26° 78° 17° 62° --% 26° 78° 17° 62° 30%
陆奥 (青森) 25° 77° 17° 62° --% 25° 77° 17° 62° 30%
八户 (青森) 26° 78° 17° 62° --% 26° 78° 17° 62° 30%
秋田 (秋田) 27° 80° 18° 64° --% 27° 80° 18° 64° 30%
横手 (秋田) 27° 80° 17° 62° --% 27° 80° 17° 62° 30%
盛冈 (岩手) 26° 78° 15° 59° --% 26° 78° 15° 59° 40%
宫古 (岩手) 26° 78° 17° 62° --% 26° 78° 17° 62° 40%
大船渡 (岩手) 25° 77° 16° 60° --% 25° 77° 16° 60° 40%
仙台 (宫城) 26° 78° 17° 62° --% 26° 78° 17° 62° 60%
白石 (宫城) 23° 73° 15° 59° --% 23° 73° 15° 59° 60%
山形 (山形) 26° 78° 16° 60° --% 26° 78° 16° 60° 40%
米泽 (山形) 25° 77° 17° 62° --% 25° 77° 17° 62° 40%
酒田 (山形) 27° 80° 20° 68° --% 27° 80° 20° 68° 40%
新庄 (山形) 26° 78° 16° 60° --% 26° 78° 16° 60° 40%
福岛 (福岛) 24° 75° 16° 60° --% 24° 75° 16° 60° 60%
小名浜 (福岛) 25° 77° 18° 64° --% 25° 77° 18° 64° 60%
会津若松 (福岛) 23° 73° 16° 60° --% 23° 73° 16° 60° 60%