JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福岛

  02 十月 (星期五) 03 十月 (星期六)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
福岛 (福岛) 27° 80° 16° 60° --% 27° 80° 16° 60° 30%
小名浜 (福岛) 23° 73° 16° 60° --% 23° 73° 16° 60° 30%
会津若松 (福岛) 27° 80° 14° 57° --% 27° 80° 14° 57° 40%