JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

山形

  19 九月 (星期六) 20 九月 (星期天)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
山形 (山形) 26° 78° 16° 60° --% 26° 78° 16° 60° 40%
米泽 (山形) 25° 77° 17° 62° --% 25° 77° 17° 62° 40%
酒田 (山形) 27° 80° 20° 68° --% 27° 80° 20° 68° 40%
新庄 (山形) 26° 78° 16° 60° --% 26° 78° 16° 60° 40%