JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

宫崎

  02 十月 (星期五) 03 十月 (星期六)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
宫崎 (宫崎) 28° 82° 19° 66° --% 28° 82° 19° 66° 10%
延冈 (宫崎) 27° 80° 19° 66° --% 27° 80° 19° 66° 10%
都城 (宫崎) 28° 82° 17° 62° --% 28° 82° 17° 62° 10%
高千穗 (宫崎) 26° 78° 15° 59° --% 26° 78° 15° 59° 10%