JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福冈

  02 十月 (星期五) 03 十月 (星期六)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
福冈 (福冈) 27° 80° 18° 64° --% 27° 80° 18° 64° 20%
北九州 (福冈) 27° 80° 17° 62° --% 27° 80° 17° 62° 20%
饭冢 (福冈) 27° 80° 16° 60° --% 27° 80° 16° 60° 20%
久留米 (福冈) 29° 84° 17° 62° --% 29° 84° 17° 62° 20%