JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

香川

  28 九月 (星期一) 29 九月 (星期二)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
高松 (香川) 27° 80° 17° 62° --% 27° 80° 17° 62° 20%