JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

大阪

  21 一月 (星期四) 22 一月 (星期五)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
大阪 (大阪) 16° 60° 41° --% 16° 60° 41° 60%