JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

岐阜

  02 十月 (星期五) 03 十月 (星期六)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
岐阜 (岐阜) 29° 84° 18° 64° --% 29° 84° 18° 64° 20%
高山 (岐阜) 27° 80° 11° 51° --% 27° 80° 11° 51° 20%