JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

青森

  02 十月 (星期五) 03 十月 (星期六)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 26° 78° 14° 57° --% 26° 78° 14° 57° 50%
陆奥 (青森) 23° 73° 14° 57° --% 23° 73° 14° 57° 40%
八户 (青森) 26° 78° 15° 59° --% 26° 78° 15° 59° 40%